Strona główna Informacje dla Rodziców

Informacja

Informujemy, że w dniu, 27.09.2017 o godzinie 17.30 odbędzie się pierwsze zebranie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance.

Harmonogram spotkania:

1. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

  • zapoznanie z przepisami w dokumentach szkoły - Statut, Regulaminy,
  • oferta ubezpieczenia i jej warunki,
  • wspólna analiza Programu Profilaktyczno - Wychowawczego,
  • e-dziennik - zapoznanie z zasadami funkcjonowania.

2. Spotkania z wychowawcami w klasach

  • informacje o klasie, sprawy wychowawcze,
  • wybór klasowej rady rodziców, wybór przedstawiciela rodziców do szkolnej rady rodziców.

3. Spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem szkoły

  • wybór nowego Zarządu Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły

 

Ubezpieczenie NNW

Informujemy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie będą ubezpieczeni od dnia 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, ulotką informacyjną oraz z formularzem zgłoszenia szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ulotka informacyjna

Formularz zgłoszenia szody

 

Informacja dla rodziców w sprawie stypendium szkolnego

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych można składać do 15 września 2017 roku w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42.

Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42, w szkołach lub na stronie internetowej www.rymanow.pl. Stypendium szkolne przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 514 zł. netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły

 

Zestawy podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

Uczniowie klas I - VII otrzymują bezpłatnie podręczniki
i ćwiczenia zakupione przez szkołę.

Rodzice zakupują jedynie podręczniki do religii.

 

Oddział przedszkolny 4 - latki - pobierz

Oddział przedszkolny 5 - 6 - latki - pobierz

Klasa I - pobierz

Klasa II - pobierz

Klasa III - pobierz

Klasa IV - pobierz

Klasa V - pobierz

Klasa VI - pobierz

Klasa VII - pobierz

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: