Strona główna Informacje dla Rodziców

Badanie gotowości szkolnej

25 lutego 2013r. między godziną 800 a 900 w naszej szkole odbędzie się badanie dzieci 5 i 6 letnich dotyczące gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej, przeprowadzone przez  pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miejscu Piastowym. Przy badaniu nie jest konieczna obecność rodziców.

 

Cyfryzacja - akcja informacyjna w szkołach

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpoczął się w listopadzie 2012 r.

Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie województwa podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r. W tym dniu zostanie wyłączony nadajnik Rzeszów- Sucha Góra (TVP 1 i TVP 2), a 17 czerwca 2013 r. zostaną wyłączone kolejne nadajniki w Przemyślu i na Górze Jawor w Bieszczadach. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie wyłączony nadajnik w Leżajsku.

Szczegółowe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stronach internetowych:

http://rzeszow.uw.gov.pl/cyfryzacja.html,

www.cyfryzacja.gov.pl,

www.polskacyfrowa.org,

www.krrit.gov.pl,

www.cyfrowydoradca.pl,

www.emitel.p

 

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że od 4 marca 2013 r. trwają zapisy dzieci urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009 do oddziału przedszkolnego.

Zapisów należy dokonać osobiście u dyrektora szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 58 102.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty rodzica,
  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • dokument zawierający PESEL dziecka.
 

Informacja

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym powołano Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymanowie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie, Komisariatu Policji w Rymanowie, Straży Miejskiej w Rymanowie, nauczyciele z placówek oświatowych z terenu Gminy Rymanów, placówek służby zdrowia z terenu Gminy Rymanów, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowym w Krośnie.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należą: integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Podział ról i zadań poszczególnych instytucji.
  4. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
  5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
  6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  7. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego praca opiera się na współpracy lokalnych instytucji w celu rozwiązywania pojawiających się problemów przemocy w rodzinie. Jeśli jest taka potrzeba można zgłaszać się do w.w. Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Rymanów ul. Dworska 42
tel. 134355785;  134355308;  134357955

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: