Strona główna Nasze osiągnięcia

Praca polskich misjonarzy - konkurs literacki

Sławomir Gębuś, uczeń Szkoły Podstawowej w Bziance w konkursie "Praca polskich misjonarzy" zdobył III miejsce. Celem konkursu było przybliżenie życia i pracy polskich misjonarzy, rozbudzenie uzdolnień artystycznych i literackich. Pracę naszego ucznia można przeczytać w wydaniu miesięcznika "Echo z Afryki i innych kontynentów" (nr 6 z czerwca 2017 r.) Temat pracy Sławka to "Niosą ludziom Boga”.

Zapraszamy to przeczytania tego artykułu i zastanowienia się, czy my potrafilibyśmy zaakceptować ludzi z ubogich krajów?

opracowała: B. Dworzańska

 

Konkurs "Dary Lasu"

14 czerwca 2017 r. uczniowie Paweł Guzik, Julia Ekiert, Dawid Krępulec pod opieką pani Beaty Dworzańskiej uczestniczyli w wycieczce organizowanej przez Nadleśnictwo Rymanów. Była to impreza z okazji Dnia Dziecka połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego "Dary lasu”, która odbyła się na terenie rezerwatu przyrody "Źródliska Jasiołki”.

Aby dojść do wyznaczonego punktu – pola biwakowego uczniowie musieli pokonać pieszo spory odcinek po rezerwacie przyrody. Po drodze poznali ciekawe okazy roślin, krzewów i drzew. Wiedzę na temat rezerwatu przekazali im przedstawiciele Nadleśnictwa w Rymanowie pan Paweł Grodziński i pani Maria Szkutnik. Z pogórza rezerwatu można było zobaczyć szczyty Bieszczad oraz góry po stronie Słowacji. Ciekawostką były ślady wędrujących wilków, którymi zaznaczają przebyte tereny. Można było popatrzeć na tamy zbudowane przez bobry. Po półtora godzinnym spacerze uczniowie dotarli do pola biwakowego. Tam pani Barbara Kułak wyczytała zdobywców nagród w konkursie ,,Dary lasu”. Z naszej szkoły wyróżnienie zdobyła Aleksandra Kuźnar w kategorii klas 0-1.

Na uczniów na koniec imprezy czekał poczęstunek i "leśne lody”. Mamy nadzieję, że za rok znów pójdziemy szlakiem tak pięknej przyrody, jaką stworzyła nam matka natura.

opracowała: B. Dworzańska

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Kanada bez tajemnic - konkurs z języka angielskiego

7 czerwca dwóch reprezentantów naszej szkoły – Sławomir Gębuś i Wiktor Tabisz stanęli w szranki z uczniami gminy Rymanów w corocznym konkursie z języka angielskiego w Głębokiem.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji była Kanada. Tygodnie przygotowań nie poszły na darmo i chociaż nie udało się zająć miejsca na podium, nasi dzielni uczestnicy wiele dowiedzieli się o tym kraju, poważnie dając się we znaki konkurencji. Wszyscy uczestnicy dostali upominki, a zwycięzcy także nagrody, które wręczył zastępca burmistrza, pan Jan Materniak.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie dla nas bardziej pomyślna, a już od wakacji kandydaci mogą przygotowywać się z zakresu wiedzy o Wielkiej Brytanii.

opracował: P. Michalak

 

XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III

„ Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają aktywność uczniów, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną problematyką, mobilizują nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.

6 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Klimkówce odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III. W konkursie wzięło udział 19 uczniów klas III z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Rymanów.

Cele konkursu:

  • popularyzacja matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki wśród uczniów klas młodszych;
  • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów poczynając od najmłodszych lat nauki szkolnej;
  • wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej ukierunkowanej pracy z nimi;
  • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu;
  • zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji;

Uczestnicy mieli do rozwiązania 17 zadań. Czas przeznaczony na ich rozwiązanie wynosił 60 minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogli otrzymać 55 punktów. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Norbert Gębuś i Hubert Kaczor, którzy z rąk zastępcy burmistrza Gminy Rymanów pana Jana Materniaka, a także Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody książkowe.

Wszystkim uczestnikom XV Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego gratulujemy.

opracowała: A. Michnowicz

 

Bezpieczny dzisiaj - szczęśliwy jutro

Uczniowie klas IV i V naszej szkoły brali udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Bezpieczny dzisiaj - szczęśliwy jutro" przeprowadzonym przez pedagogów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miejscu Piastowym wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Rymanów.

Celem programu było podkreślenie znaczenia  umiejętnego zachowania się w sytuacjach trudnych związanych ze środkami uzależniającymi oraz napotykaną agresją, uwrażliwienie na zjawisko cyberprzemocy i propagowanie właściwych form spędzania wolnego czasu. Program obejmował także rodziców, z którymi odbyło się spotkanie pod hasłem "Bezpieczne dziecko" czyli jak uchronić swoje dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w konkursach literackim i plastycznym, których tematyka związana była z zagadnieniami  poruszanymi w trakcie zajęć czyli promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez używek, bez agresji oraz bezpiecznego korzystania z internetu.

5 czerwca 2017 r. w kinie "Sokół" w Rymanowie odbyło się uroczyste podsumowanie programu z udziałem burmistrza Gminy Rymanów Pana Jana Materniaka, dyrektora poradni w Miejscu Piastowym Pani Marty Kuc - Jagiełło, dyrektora GOK w Rymanowie Pani Danuty Litarowicz oraz uczniów wszystkich szkół z terenu naszej gminy wraz z opiekunami. Ogłoszono zwycięzców konkursów.

W konkursie plastycznym zwycięzcą został Jakub Kaczor zajmując I miejsce, a Magdalena Kijowska zdobyła wyróżnienie. W konkursie literackim Jakub Kaczor zajął II miejsce, natomiast Jakub Guzik otrzymał wyróżnienie. Ponadto wszyscy uczestnicy programu otrzymali drobne upominki.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! Mamy nadzieję, że czas poświęcony na spotkania w ramach programu  i przygotowanie prac konkursowych zaowocuje w przyszłości przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.

opracowała: M. Zięba

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: