Strona główna Nasze osiągnięcia

Kanada bez tajemnic - konkurs z języka angielskiego

7 czerwca dwóch reprezentantów naszej szkoły – Sławomir Gębuś i Wiktor Tabisz stanęli w szranki z uczniami gminy Rymanów w corocznym konkursie z języka angielskiego w Głębokiem.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji była Kanada. Tygodnie przygotowań nie poszły na darmo i chociaż nie udało się zająć miejsca na podium, nasi dzielni uczestnicy wiele dowiedzieli się o tym kraju, poważnie dając się we znaki konkurencji. Wszyscy uczestnicy dostali upominki, a zwycięzcy także nagrody, które wręczył zastępca burmistrza, pan Jan Materniak.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie dla nas bardziej pomyślna, a już od wakacji kandydaci mogą przygotowywać się z zakresu wiedzy o Wielkiej Brytanii.

opracował: P. Michalak

 

XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III

„ Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają aktywność uczniów, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną problematyką, mobilizują nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.

6 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Klimkówce odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III. W konkursie wzięło udział 19 uczniów klas III z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Rymanów.

Cele konkursu:

  • popularyzacja matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki wśród uczniów klas młodszych;
  • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów poczynając od najmłodszych lat nauki szkolnej;
  • wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej ukierunkowanej pracy z nimi;
  • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu;
  • zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji;

Uczestnicy mieli do rozwiązania 17 zadań. Czas przeznaczony na ich rozwiązanie wynosił 60 minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogli otrzymać 55 punktów. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Norbert Gębuś i Hubert Kaczor, którzy z rąk zastępcy burmistrza Gminy Rymanów pana Jana Materniaka, a także Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody książkowe.

Wszystkim uczestnikom XV Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego gratulujemy.

opracowała: A. Michnowicz

 

Bezpieczny dzisiaj - szczęśliwy jutro

Uczniowie klas IV i V naszej szkoły brali udział w programie profilaktyczno - wychowawczym "Bezpieczny dzisiaj - szczęśliwy jutro" przeprowadzonym przez pedagogów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miejscu Piastowym wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Rymanów.

Celem programu było podkreślenie znaczenia  umiejętnego zachowania się w sytuacjach trudnych związanych ze środkami uzależniającymi oraz napotykaną agresją, uwrażliwienie na zjawisko cyberprzemocy i propagowanie właściwych form spędzania wolnego czasu. Program obejmował także rodziców, z którymi odbyło się spotkanie pod hasłem "Bezpieczne dziecko" czyli jak uchronić swoje dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w konkursach literackim i plastycznym, których tematyka związana była z zagadnieniami  poruszanymi w trakcie zajęć czyli promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez używek, bez agresji oraz bezpiecznego korzystania z internetu.

5 czerwca 2017 r. w kinie "Sokół" w Rymanowie odbyło się uroczyste podsumowanie programu z udziałem burmistrza Gminy Rymanów Pana Jana Materniaka, dyrektora poradni w Miejscu Piastowym Pani Marty Kuc - Jagiełło, dyrektora GOK w Rymanowie Pani Danuty Litarowicz oraz uczniów wszystkich szkół z terenu naszej gminy wraz z opiekunami. Ogłoszono zwycięzców konkursów.

W konkursie plastycznym zwycięzcą został Jakub Kaczor zajmując I miejsce, a Magdalena Kijowska zdobyła wyróżnienie. W konkursie literackim Jakub Kaczor zajął II miejsce, natomiast Jakub Guzik otrzymał wyróżnienie. Ponadto wszyscy uczestnicy programu otrzymali drobne upominki.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! Mamy nadzieję, że czas poświęcony na spotkania w ramach programu  i przygotowanie prac konkursowych zaowocuje w przyszłości przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.

opracowała: M. Zięba

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci - konkurs plastyczny

28 maja 2017 r. impreza pod hasłem "Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci" w Rymanowie Zdroju przyniosła naszym uczniom niespodziankę. Dzieci z klasy I Oliwia Czapor, Paweł Guzik i Maksymilian Szymański wzięły udział w konkursie plastycznym na plakat "Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci". Oliwia zdobyła II miejsce, Paweł i Maksymilian ex aequo IV miejsce. Uczniowie dostali w nagrodę dyplomy, maskotki i upominki. Mogli korzystać do woli z przygotowanych atrakcji takich jak dmuchany plac zabaw, Osada Rycerska, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, foto budka, lody oraz wiele innych słodkości i niespodzianek. Czas umilały grupa "Dysonans" działająca przy RCKP w Krośnie, zespół "Zbrucz" z Ukrainy, występ sióstr Mistachowicz z Jasła. Można było również zobaczyć pokaz gigantycznych baniek mydlanych i tricków rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby. Punktem kulminacyjnym był pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Rymanów Zdrój, OSP Posada Górna oraz PSP z Krosna.

Naszym zwycięzcom gratulujemy i życzymy, aby nie zabrakło im chęci do malowania naszych pięknych krajobrazów Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

opracowała: B. Dworzańska

 

Mój wymarzony lizak - konkurs plastyczny

 

Dzieci z grupy przedszkolnej naszej szkoły wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Mój wymarzony lizak'' organizowanym przez Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle. Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką środowiska lokalnego oraz powstającego w Jaśle Muzeum Lizaka, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej, promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie, prezentacja twórczości dziecięcej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz bilety wstępu do Muzeum Lizaka w Jaśle.

opracowała: E. Rij

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: