Strona główna Nasze osiągnięcia

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Do czego MORZE służyć może?"

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży do 18 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, a zorganizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Celem konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i  wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne na konkurs pod hasłem „Do czego MORZE służyć może?”.

Jak informują organizatorzy na konkurs łącznie wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski.

Komisja Konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Jury wnikliwie oceniło prace plastyczne, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Oceniający przyznali trzy główne miejsca w czterech kategoriach wiekowych i wyróżnili 200 prac.

Stąd też bardzo satysfakcjonująca jest dla nas wiadomość, iż uczeń klasy 3 Szymon Przybyła otrzymał wyróżnienie i nagrodę rzeczową.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w pracę plastyczną uczniowie  odebrali na apelu ogólnoszkolnym.

Gratulujmy młodym artystom sukcesu osiągniętego w konkursie.

Opracowała: A. Michnowicz

 

 

Ogólnopolski konkurs "Zapobiegajmy pożarom"

Zakończyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego konkursu "Zapobiegajmy pożarom", który miał na celu zainteresowanie dzieci  ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich oraz rozwój uzdolnień plastycznych. W naszej szkole zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wielu uczniów wykonało ciekawe prace plastyczne związane z tematyką udziału jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zwalczaniu klęsk żywiołowych. Wszyscy otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki w postaci artykułów plastycznych.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak Magdalena Kaczor z grupy "0", która odniosła sukces artystyczny w postaci I miejsca w eliminacjach gminnych wyżej wymienionego konkursu. Uczennica otrzymała pamiątkowy dyplom, piękną książeczkę oraz artykuły plastyczne. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych szczeblach eliminacji.

opracowała: E. Rij

Więcej…

 

"Hej kolęda, kolęda"

Dnia 15.12.2016 r. odbył się Konkurs  Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda" organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Jest on rozgrywany w kategorii solistów oraz grup kolędniczych i adresowany  do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów i grup kolędniczych dokonuje jury powołane przez organizatora.

Szkołę Podstawową w Bziance dzielnie reprezentowały Milena Tabisz i Lena Knurek. Dziewczynki bardzo ładnie zaśpiewały w duecie utwór "Pastuszek bosy" i otrzymały dyplomy za udział w konkursie.

Gratulujemy odwagi i życzymy powodzenia podczas kolejnych występów scenicznych.

opracowała: E. Rij

 

Finał gminnych konkursów o polskich noblistach

W związku z siódmą rocznicą nadania imienia Polskich Noblistów Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Króliku Polskim zorganizowano gminny konkurs na tekst hymnu szkoły pod hasłem: ”Wpisz się w historię ZSP w Króliku Polskim! Zostań autorem hymnu Naszej Szkoły!” oraz konkurs fotograficzny –„I ty możesz wyglądać jak Noblista”.

Główne cele konkursów to między innymi: rozbudzanie zainteresowań postaciami polskich Noblistów, rozbudzanie aktywności twórczej uczniów, rozwijanie zainteresowań oraz talentów uczestników konkursu.

W pierwszym konkursie wziął udział Sławomir Gębuś z kl. VI pod kierunkiem p. Małgorzaty Wojtuń i p.Szymona Kielara, który opracował zapis nutowy oraz melodię do tekstu hymnu. Uczeń zdobył wyróżnienie.

W konkursie fotograficznym zaprezentowali się uczniowie z kl. V i VI, zdobywając:

II miejsce – Jarosław Kopczyk ( L. Wałęsa),

III miejsce – Jakub Kaczor ( H. Sienkiewicz),

Wiktor Tabisz ( H. Sienkiewicz),

Jakub Kuźnar ( W. Reymont).

Wyjątkowe gratulacje należą się Jakubowi Kaczorowi, który otrzymał również nagrodę publiczności i okazał się najlepszym sobowtórem H. Sienkiewicza. Jego poza, strój, uczesanie, mimika wiernie odtwarzały wizerunek pisarza.

Fotografie wykonały panie: Małgorzata Zięba i Beata Dworzańska.

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się  szczególne słowa podziękowania, serdeczne gratulacje. Mamy nadzieję, że osiągnięcia uczestników zmobilizują  pozostałych do udziału w innych konkursach i uświadomią, że warto rywalizować z innymi szkołami.

opracowała: M. Wojtuń


Jarosław Kopczyk ( L. Wałęsa )

 


Jakub Kaczor ( H. Sienkiewicz )

 


Wiktor Tabisz ( H. Sienkiewicz )

 


Jakub Kuźnar ( W. Reymont )

Więcej zdjęć w Galerii.

 

"Nasze pasje" - konkurs recytatorski

22.11.2016 r. w sali widowiskowej Kina „Sokół” odbyły się eliminacje gminne Konkursu Literatura i Dzieci pod hasłem „Nasze pasje”.

Tegoroczna tematyka dotyczyła hobby, zainteresowań, pasji wśród dzieci. Miała uświadomić wszystkim, że prawdziwa pasja nie tylko inspiruje, ale pomaga żyć, sprawiając, że to, co nas otacza, staje się bogatsze, kolorowe i ciekawsze.

Uczestnicy konkursu z naszej szkoły prezentowali utwór wybranego autora w formie recytacji.

W pierwszej grupie  wiekowej -  O – III wystąpiły uczennice: Julia Ekiert – kl. II, Emilia Guzik – kl.III.

Klasy IV – VI reprezentowali: Jakub Guzik – kl.V, Sławomir Gębuś – kl. VI oraz Wiktor Tabisz – kl. VI.

Nasi recytatorzy bardzo ładnie wygłaszali wiersze z pamięci. Dziękujemy, że wzięli udział w zmaganiach konkursowych i życzymy im dalszych sukcesów  w innych rywalizacjach.

opracowała: M. Wojtuń

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: