Strona główna Ogłoszenia biblioteczne

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej

 

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

 

Dnia 21 marca  2016r. w Szkole Podstawowej w Bziance,  odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klasy I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj uroczystość ta odbywa się w II semestrze, kiedy uczniowie znają już prawie cały alfabet. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, podczas której przekazano dzieciom wiedzę  o książce i bibliotece. Uczniowie klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani wychowawczyni złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonała Królowa Książka.

Nasi nowi czytelnicy otrzymali interesujące książki, zakładki do książki, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

opracowała: A. Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii 1

Więcej zdjęć w Galerii 2

 

Konkurs na najciekawszą zakładkę

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

DLA UCZNIÓW KLAS 1 -3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BZIANCE

 

1. ORGANIZATORZY:

Biblioteka szkolna, nauczyciel języka polskiego

2. CELE KONKURSU:

  • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
  • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci.
  • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
  • Kształtowanie poczucia estetyki.
  • Doskonalenie sprawności manualnych.
  • Współpraca biblioteki z wychowawcami klas.
  • Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

3. ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej

Więcej…

 

Konkurs czytelniczy na najlepszą recenzję

 

REGULAMIN  KONKURSU CZYTELNICZEGO NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ

DLA UCZNIÓW KLAS 4 - 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BZIANCE

I. ORGANIZATORZY:

Biblioteka szkolna, nauczyciel języka polskiego

II.  TERMIN KONKURSU:

Składanie prac w bibliotece do 23 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu - kwiecień 2016 r.

III. ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej

Więcej…

 

O Rodzinnym Czytaniu

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” od samego początku kampanii czytania zachęca dorosłych, przede wszystkim rodziców, do codziennego głośnego czytania dzieciom. Wyniki badań pokazują, że działania Fundacji przynoszą wymierne rezultaty – coraz więcej rodziców docenia tę formę spędzania z czasu z dzieckiem. Podczas czytania wartościowej literatury, wspieramy rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dziecka, a i sami często doświadczamy radości, jaką daje kontakt z pięknym i mądrym tekstem literackim.

Dlaczego Rodzinne Czytanie?

Wśród bardzo wielu działań Fundacja chciała wyodrębnić te, które są przeznaczone specjalnie dla Rodzin. Bowiem właśnie w domu dziecko powinno mieć pierwszy kontakt z książką. Już od pierwszych dni życia malucha możemy wprowadzić czytanie jako formę wspierania jego rozwoju, a także uczenia go dobrych nawyków i poprawnego, bogatego języka. Nasze głośne czytanie może trwać wiele, wiele lat…

Więcej…

 

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

List Pani Ireny Koźmińskiej prezes Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” skierowany do rodziców:

Więcej…

 

Program rządowy „Książki naszych marzeń”

,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem…”

 

Program rządowy „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej w Bziance


Rok szkolny 2015/2016 w wielu szkołach podstawowych w Polsce będzie upływał przy realizacji rządowego programu edukacyjnego „Książki naszych marzeń” finansowanego przez MEN.

Tak też będzie w naszej szkole podstawowej.

Celem Programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Aby tak się stało uczniowie muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Więcej…

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: