Strona główna Ogłoszenia biblioteczne

O Rodzinnym Czytaniu

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” od samego początku kampanii czytania zachęca dorosłych, przede wszystkim rodziców, do codziennego głośnego czytania dzieciom. Wyniki badań pokazują, że działania Fundacji przynoszą wymierne rezultaty – coraz więcej rodziców docenia tę formę spędzania z czasu z dzieckiem. Podczas czytania wartościowej literatury, wspieramy rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dziecka, a i sami często doświadczamy radości, jaką daje kontakt z pięknym i mądrym tekstem literackim.

Dlaczego Rodzinne Czytanie?

Wśród bardzo wielu działań Fundacja chciała wyodrębnić te, które są przeznaczone specjalnie dla Rodzin. Bowiem właśnie w domu dziecko powinno mieć pierwszy kontakt z książką. Już od pierwszych dni życia malucha możemy wprowadzić czytanie jako formę wspierania jego rozwoju, a także uczenia go dobrych nawyków i poprawnego, bogatego języka. Nasze głośne czytanie może trwać wiele, wiele lat…

Więcej…

 

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

List Pani Ireny Koźmińskiej prezes Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” skierowany do rodziców:

Więcej…

 

Program rządowy „Książki naszych marzeń”

,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem…”

 

Program rządowy „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej w Bziance


Rok szkolny 2015/2016 w wielu szkołach podstawowych w Polsce będzie upływał przy realizacji rządowego programu edukacyjnego „Książki naszych marzeń” finansowanego przez MEN.

Tak też będzie w naszej szkole podstawowej.

Celem Programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Aby tak się stało uczniowie muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Więcej…

 

Biblioteka moich marzeń

W październiku odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny, pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”, przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej.

Celem uczestnictwa uczniów w konkursowych zmaganiach było: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej na temat biblioteki oraz czytelnictwa, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Więcej…

 

Pasowanie na Czytelnika

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Bziance należy uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość ma na celu popularyzację i rozwój nawyku czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów.

12 marca ubrane w stroje galowe dzieci  wraz z panią wychowawczynią odwiedziły bibliotekę. Uroczystość rozpoczęła się krótkim przedstawieniem wprowadzającym przyszłych czytelników w świat książek. Uczniowie rozwiązywali zagadki o bohaterach książek. Następnie  przyporządkowywali tytuły książek do ilustracji, a także odgadywali do jakich baśni należą rekwizyty. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przez uczniów przyrzeczenia. Podczas tegorocznego pasowania dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o książki i jak się zachowywać w bibliotece. Zapoznały się ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z nich. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki oczywiście w postaci książek.

Żywimy nadzieję, że czytanie książek stanie się modą i stylem spędzania wolnego czasu, zarówno w trakcie edukacji szkolnej, jak i już w dorosłym życiu.

opracowała: A. Michnowicz

 

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: