Strona główna Ogłoszenia biblioteczne

Program rządowy „Książki naszych marzeń”

,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem…”

 

Program rządowy „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej w Bziance


Rok szkolny 2015/2016 w wielu szkołach podstawowych w Polsce będzie upływał przy realizacji rządowego programu edukacyjnego „Książki naszych marzeń” finansowanego przez MEN.

Tak też będzie w naszej szkole podstawowej.

Celem Programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Aby tak się stało uczniowie muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Więcej…

 

Biblioteka moich marzeń

W październiku odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny, pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”, przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej.

Celem uczestnictwa uczniów w konkursowych zmaganiach było: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej na temat biblioteki oraz czytelnictwa, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Więcej…

 

Pasowanie na Czytelnika

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Bziance należy uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość ma na celu popularyzację i rozwój nawyku czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów.

12 marca ubrane w stroje galowe dzieci  wraz z panią wychowawczynią odwiedziły bibliotekę. Uroczystość rozpoczęła się krótkim przedstawieniem wprowadzającym przyszłych czytelników w świat książek. Uczniowie rozwiązywali zagadki o bohaterach książek. Następnie  przyporządkowywali tytuły książek do ilustracji, a także odgadywali do jakich baśni należą rekwizyty. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przez uczniów przyrzeczenia. Podczas tegorocznego pasowania dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o książki i jak się zachowywać w bibliotece. Zapoznały się ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z nich. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki oczywiście w postaci książek.

Żywimy nadzieję, że czytanie książek stanie się modą i stylem spędzania wolnego czasu, zarówno w trakcie edukacji szkolnej, jak i już w dorosłym życiu.

opracowała: A. Michnowicz

 

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: