Strona główna Wywiadówki

Informacja o wywiadówce

W dniu 23 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie śródokresowe.  Program spotkania:

  1. Wystąpienie przedstawiciela Rady Pedagogicznej  ZSP w Milczy z ofertą swojej placówki.
  2. Zebranie ogólne z Dyrekcją szkoły.
  3. Konsultacje z wychowawcami, przekazywanie  informacji o osiągnięciach klas, sukcesach poszczególnych uczniów.

Liczymy na Państwa przybycie.

 

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 1700 odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Wywiadówka rozpocznie się zebraniem ogólnym, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, gdzie zostaną podane informacje dotyczące ocen z przedmiotów i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2014/2015.

Zapraszamy!

 

Spotkanie z rodzicami

Dnia 20 listopada 2014 r. o godzinie 1700 - czwartek - odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. Tematem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych szkoły. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

Również 20 listopada o godzinie 1600 (przed wywiadówką) zapraszamy rodziców uczniów klasy I i oddziałów przedszkolnych na indywidualne spotkania z Panią Urszulą Jurczyk - Czekańską - neurologopedą z Poradni w Miejscu Piastowym, gdzie można będzie uzyskać informacje o wynikach logopedycznych badań przesiewowych.

Zapraszamy do licznego udziału.

 

Informacja

Dnia 17 września (środa) 2014 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zebranie będzie dotyczyć organizacji nowego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

 

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest udzielenie informacji o postępach i zachowaniu uczniów, indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów, sprawy różne.

 

Informacja

W dniu 17 stycznia 2014 roku (piątek) o godz.17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Porządek zebrania:

  1. Podsumowanie pracy szkoły I półroczu roku szkolnego 2013/2014
  2. Zapoznanie z wynikami klasyfikacji semestralnej w roku szkolnym 2013/2014
  3. Indywidualne rozmowy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat postępów w nauce i w zachowaniu uczniów.

Zapraszamy Państwa do licznego udziału.

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: