W dniu 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 233 lata temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Ta ustawa zasadnicza regulowała zasady funkcjonowania organów państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja stanowiła symbol odrodzenia i jedności narodowej. To dowód na to, że Polacy potrafią stworzyć silne, sprawnie działające i nowoczesne państwo.

Uczniowie pod kierunkiem Pani Ewy Potasiewicz, Marii Ekiert, Justyny Barć oraz Pana Szymona Kielara przygotowali montaż słowno-muzyczny. poprzez który starali się przybliżyć wszystkim to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Była to okazja do chwili refleksji nad tym co kiedyś się wydarzyło oraz do pielęgnowania patriotyzmu.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Edyta Jakieła, która przybliżyła zebranym okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz podkreśliła ważność symboli narodowych. Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, odbyła się część artystyczna. Było widowisko historyczne, z poezją, muzyką i tańcem. Na szkolnej scenie nie zabrakło twórców Konstytucji 3 Maja wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele, który zaprzysiągł konstytucję. Uczniowie starali się podkreślić, jak ważna jest znajomość historii swojego kraju, w myśl słów Jana Pawła II: “Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Próbowali odpowiedzieć na pytania, czym aktualnie dla nas są hasła takie jak: Wolność, Naród, Ojczyzna. Ta wyjątkowa lekcja historii uświadomiła nam, że Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a Konstytucja 3 Maja była potwierdzeniem tej idei.

Po występach artystycznych Pani Dyrektor Edyta Jakieła podziękował uczniom i nauczycielom, a widzowie nagrodzili artystów hucznymi brawami.

Justyna Barć

Więcej zdjęć w Galerii.