Dnia 27 kwietnia 2023 roku, odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie, w której naszą szkołę reprezentowała Oliwia Czapor z klasy VII.

Na wstępie, przewodnicząca Młodzieżowej Rady przedstawiła porządek obrad. Następnie głos zabrała przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – Pani Anna Smerecka, w sprawie konkursu gminnego, realizowanego w ramach projektu, w którym szkoły będą miały możliwość stworzenia wymarzonego wydarzenia kulturalnego.

W dalszej części obrad, o przemocy oraz cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, a także jak przeciwdziałać tym zjawiskom, opowiedzieli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Przede wszystkim poruszono problem hejtu, stalkingu oraz ochrony danych w Internecie.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Burmistrza – Wojciecha Farbańca, który poruszył temat zapobiegania aktów wandalizmu, powodowanych przez dzieci i młodzież na terenie gminy Rymanów. Mówił on o możliwych procedurach postępowania wobec takich zachowań oraz konsekwencjach dotyczących osób dokonujących owych zniszczeń.

W późniejszej części sesji, odbyła się prelekcja dotycząca działań proekologicznych, które byłyby sposobem na zwiększenie atrakcyjności „Małych Ojczyzn”. Pan Krzysztof Zięba – inspektor ROŚ, opowiedział o możliwym wpływie działań młodzieży na poprawę jakości środowiska naturalnego. W tym celu opowiedział o segregacji odpadów, zwracaniu szczególnej uwagi na „dzikie” wysypiska śmieci oraz uczulił młodych radnych na to, by i oni potrafili wpłynąć na osoby niestosujące się do panujących zasad.

Następnie, Pani Katarzyna Madej i Pan Krzysztof Deptuch – przedstawiciele Stowarzyszenia „Aktywny Beskid”, zaprezentowali oferty wycieczek rowerowych w Beskidzie Niskim. Ponadto, poprosili oni radnych o przedstawienie oferty swoim szkołom i o ewentualne propozycje okolicznych tras rowerowych, które można byłoby zrealizować w ramach projektu.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja  radnych na tematy poruszone podczas sesji oraz wolne wnioski i zapytania.

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej gminy Rymanów zapoznali się z istotnymi zagadnieniami, z którymi zarówno władze gminy, mieszkańcy okolicznych miejscowości jak i dzieci oraz młodzież zmagają się każdego dnia. Obrady miały na celu rozważenie wspólnych idei rozwiązania poruszonych problemów, a także ich zapobieganie.

Magdalena Kwiatkowska