Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 19 lipca 2023 roku w auli LO w Rymanowie miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły” 2023 roku, przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów ze szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów. Powołana przez Pana Burmistrza Komisja Oceniająca dokonała weryfikacji i oceny wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, wyróżniając uczniów w czterech kategoriach: Prymus, Egzamin, Konkursy, Mistrz.

Nagrodzeni zostali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bziance:

W kategorii PRYMUS dla najlepszych uczniów klas programowo najwyższych wyróżniona została Milena Kaczor ze średnią ocen 5,27 i wzorowym zachowaniem.

W kategorii EGZAMIN nagrodę otrzymała Dorota Gębuś, uzyskując 97% z trzech części egzaminu ósmoklasisty, w tym 100% z matematyki. Królowa nauk nie pokonała naszej uczennicy.

MISTRZEM została Milena Kaczor za zdobycie wysokich miejsc w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Wielkie brawa i gratulacje dla naszych „Młodych Orłów”. Jesteśmy dumni z Was dziewczyny.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Edyta Jakieła

Więcej zdjęć w Galerii.