4 września 2023 roku był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Był to dla uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024, dlatego wszyscy przybyli do szkoły z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach.

Na inauguracji nowego roku szkolnego oprócz uczniów klas I - VIII, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły, Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem obecni byli również rodzice. Przybyłych na uroczystość powitała dyrektor szkoły - Pani Edyta Jakieła. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klasy pierwszej. Dyrektor szkoły życzyła wszystkim uczniom, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych oraz rozwijających doświadczeń.

Podczas uroczystości uczciliśmy 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Celem uroczystości było uświadomienie dzieciom roli, jaką w dziejach ludzkości odegrała II wojna światowa, uczczenie pamięci poległych bohaterów oraz poszerzenie zainteresowania problematyką historyczną i patriotyczną.

PAMIĘTAJMY o tamtych tragicznych czasach, bo naród, który zapomina o swojej przeszłości, skazany jest na kolejne bolesne doznania i doświadczenia.

W tym wyjątkowym dniu odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia, czyli włączenie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

Uczniowie klas pierwszych ślubowali dbać o dobre imię swojej szkoły, szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki, kolegów, przestrzegać porządku, a także starać się mieć dobre oceny. Po ślubowaniu dyrektor szkoły - Pani Edyta Jakieła dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Starsi uczniowie gratulowali pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzyli sukcesów w nauce.

Życzymy wszystkim Uczniom w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowych przyjaźni, wytrwałości, spełniania marzeń oraz jak najwięcej sukcesów, gdyż jak powiedział I.J. Paderewski „wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, i której nie można nikomu odebrać". Nauczycielom życzymy wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, a wszystkim Rodzicom cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu dzieci oraz ogromu  miłych przeżyć związanych z ich przyszłymi osiągnięciami.

Więcej zdjęć w Galerii.