„Szkoła pamięta” to coroczna, październikowa akcja, organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w której biorą udział przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Finał akcji wypada zawsze w ostatnim dniu przed 1 listopada – Świętem Zmarłych.

Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne rocznice czy wydarzenia, a także wspomnienie postaci historycznych oraz dzielenia się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach z oznaczeniem #SzkołaPamięta. Ważnym jest, by wspomnieć przede wszystkim ludność lokalną i ogólnonarodową m.in. przez wzgląd na nadchodzące rocznice upamiętniające poległych w obozach koncentracyjnych lub w walkach narodowowyzwoleńczych.

Tego roku w naszej szkole, propozycją Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu, było odwiedzenie tablicy pamiątkowej przy Domu Ludowym, a także pomnika obok OSP, poświęconych pamięci mieszkańców Bzianki – ofiar II wojny światowej, przy których uczniowie mogliby zapalić znicz, pomodlić się czy kontemplować chwilę minutą ciszy. Zaplanowanym było również udanie się na pobliski cmentarz w Trześniowie obok Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w celu uczczenia pamięci poległych ofiar oraz zmarłych pracowników szkoły.

Zarówno oddział przedszkolny ze swoimi paniami, jak i wychowawcy wraz z uczniami swoich klas, udali się pod owe miejsca, by poczuć zbliżający się czas zadumy i wesprzeć zmarłych swoją modlitwą. Dorośli przekazali dzieciom oraz młodzieży historię poległych ofiar, a także wytłumaczyli, jak ważnymi są: uroczystość Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości.

Mamy nadzieję, że inicjatywa poznania rąbka historii lokalnej, ale i narodowej sprawi, że zaszczepimy u najmłodszych potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności oraz polskiej tradycji świąt zadusznych.

#SzkołaPamięta

Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu

Więcej zdjęć w Galerii.