W kolejnym punkcie spotkania, dzieci miały możliwość podziwiania eksponatów dzikich zwierząt leśnych, eksponatów chrząszczy, motyli oraz owadów. Sporym zainteresowaniem uczestników okazał się „dywan” sensoryczny, który składał się z szyszek, żołędzi i kasztanów. Każdy mógł się po nim przejść w skarpetkach lub boso.

Następną atrakcją było stworzenie własnego magnesu – wszyscy dostali po plastrze drewna, który należało przyozdobić kolorowymi mazakami i kredkami. Po wykonanym zadaniu, dzieci udały się na zewnątrz, by uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu. Pogoda sprzyjała, dlatego uczniowie weszli na Ścieżkę Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, zaprojektowaną specjalnie po to, by uwydatnić i pokazać walory przyrodnicze oraz historyczne. Przemierzając wyznaczoną trasą, oczom ukazywały się tablice informacyjne, zabytkowe dzieła malarskie czy rzeźby, drewniane ławki i kosze na śmieci. Znajdowały się tam także dwie lunety obserwacyjne.

Ponadto, dzieci mogły rozpoznać w parku takie rośliny, jak: Morwa Biała, Wiąz Górski, Platan Zachodni, Kasztanowiec Czerwony, Klon Polny oraz pooglądać budki lęgowe owadów. Ostatnim przystankiem ścieżki było ognisko w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, podczas którego młodzież mogła się posilić i chwilę odpocząć.

Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku. Kierownik zakładu, pan Błażej Ziemiański, oprowadził uczniów po obiekcie i przybliżył im każdy etap składowania, utylizowania i recyklingu odpadów. Wszyscy udali się również do sortowni, by ocenić i poobserwować stopniową przemianę odpadów.

Wycieczka na składowisko przede wszystkim uwrażliwia na problemy ochrony środowiska i rozwija świadomość ekologiczną. Młodzieży łatwiej jest zrozumieć, że stan środowiska naturalnego w dużej mierze zależy od codziennych zachowań i nawyków.

Ostatnim miejscem była wizyta w firmie MICCO oraz rozmowa z panem Michałem Iżowskim – producentem modułowych domków na kołach. Przedsiębiorstwo zostało uhonorowane Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą 2023 w kategorii firm mikro. W interesujący sposób, właściciel firmy opowiadał o powstawaniu owych domków, pokazywał etapy powstawania tego typu budowli oraz odpowiadał na pytania uczniów dotyczące m.in. kosztów budowy. Ponadto, wszyscy mogli zwiedzić trzy powstałe już i przygotowane pod zamieszkanie domki, czekające na transport do nabywców. Konstrukcje były różnorakie i zachwycały dzieci pod każdym względem.

Wizyta w takiej firmie pozwala otworzyć  umysł uczniów na realizowanie własnych pomysłów i zmonetyzowania ich. Poszerzanie horyzontów rozbudza kreatywność i chęć do nabywania nowych umiejętności, potrzebnych na dalszych etapach edukacyjnych, a później - w realizacji kariery zawodowej.

Uczniowie podziękowali przedstawicielom i kierownikom owych miejsc za udzielenie wyczerpujących informacji na tematy dotąd im nieznane bądź gdzieś wcześniej tylko zasłyszane. Wycieczka była owocna i bardzo udana, a młodzież z wyjazdu – zadowolona. Mamy nadzieję, że uczniowie powrócili do domów z nową perspektywą na przyszłość.

Magdalena Kwiatkowska

Galeria zdjęć