Podczas spotkania, w którym wzięli udział uczniowie klas VI, VII i VIII, najpierw pan Paweł Kocańda przybliżył młodzieży swoją historię związaną z wyborem takiego kierunku studiów i pracy. Następnie dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej, mógł poopowiadać oraz przedstawić ciekawostki na temat pracy archeologa, jak ten zawód wygląda „od środka”, co uczestnicy wyjazdów na wykopaliska muszą wiedzieć i umieć oraz jak zachować się podczas odkrycia jakiegoś znaleziska. Dyrektor Muzeum pokazywał także zdjęcia, na których widnieli studenci oraz pracownicy Instytutu Archeologii, a także w jaki sposób pracują podczas wypraw, jakiego sprzętu używają czy jak są ubrani.

Uczniowie poznali nazwiska najsłynniejszych polskich archeologów, a także przyswoili wiedzę na temat nowoczesnych metod i technologii badawczych, ułatwiających pracę archeologa, tj. drony, skanery laserowe czy tachimetry elektroniczne, służące do pomiaru geodezyjnego.

Jednym z najciekawszych aspektów wydarzenia, były opowiadane przez archeologa historie związane z prowadzonymi wykopaliskami, m.in. odkrycie przez bułgarskich archeologów całkowicie zachowanego starożytnego rydwanu trackiego, który przeleżał w grobowcu 1900 lat. Należał on do bardzo bogatego króla Tracji, pochowanego w pojeździe ze złota, przy którym znajdowały się także szkielety koni, prawdopodobnie zabite w dniu pochówku króla.

Podsumowaniem spotkania były nurtujące uczniów pytania, dotyczące m.in. najsłynniejszych odkryć archeologicznych, czy tego, co najczęściej odkrywa się podczas wykopalisk.

Pan Kocańda odpowiedział, że badania archeologiczne najbliżej naszego terenu, prowadzone są w Sanoku i Jaśliskach, a do najczęstszych znalezisk należą: ceramiczne naczynia, grzebienie, metale, uzbrojenie czy też skarby.

Wydarzenie to było niebywale ciekawe i owocne. Uczniowie mogli poznać nie tylko historię początków archeologii w Polsce, ale i zdobyć wiedzę na temat tego niezwykłego zawodu. Na koniec podziękowali w imieniu zebranej społeczności szkoły za spotkanie.

Serdeczne i szczególne podziękowania należą się naszemu gościowi – Pawłowi Kocańdzie, który przyjął zaproszenie Pani Dyrektor Edyty Jakieły i zjawił się w naszych skromnych progach, by wesprzeć młodzież w podążaniu za marzeniami oraz realizowaniu obranych przez nią celów edukacyjnych i zawodowych. Zresztą i sam zaproszony był wdzięczny za możliwość angażowania w owe przedsięwzięcia młodych ludzi i budzeniu w nich zainteresowania takimi właśnie, niecodziennymi zawodami.

Magdalena Kwiatkowska

Galeria zdjęć.