"Każda czynność na rzecz ochrony środowiska, to drobny wkład w wielkie dzieło - ocalenie naszej Ziemi."

Dzień Ziemi to nie tylko okazja do refleksji nad stanem naszej planety, ale przede wszystkim okazja do promowania świadomości ekologicznej wśród uczniów, a co najważniejsze - do działania.

29 kwietnia nasza szkoła postanowiła uczcić ten wyjątkowy dzień poprzez swój udział w interaktywnych stacjach zadaniowych zorganizowanych w parku przy szkole oraz na terenie Bzianki. Uczniowie klas 4-8 mieli okazję poznać i zaangażować się w różnorodne aktywności związane z ochroną środowiska w bliskim kontakcie z naturą.

Uczniowie, pracując w 4 grupach pod opieką nauczycieli, realizowali 10 stacji zadaniowych. Dzieci, korzystając z mobilnej aplikacji iNatutalist do rozpoznawania gatunków, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat lokalnej flory, analizowali także stan powietrza na podstawie rozpoznanych wcześniej gatunków porostów, będących wskaźnikami czystości powietrza. Natura kryje wiele tajemnic, w tym wiekowe drzewa, dlatego zadaniem uczniów było także odnalezienie najstarszego drzewa w parku poprzez użycie metra i zapisanego wzoru oraz podanie znaczenia drzew dla lokalnego ekosystemu. Uczniowie bezbłędnie wytypowali „seniora” parku, którym okazał się być wiekowy dąb – jego wiek oszacowali na ok. 160 lat. Ekosystem to również pożyteczne owady i wiedzą o tym doskonale nasi uczniowie, a chcąc przy tym stworzyć większą przestrzeń dla nich, wysiali w parku miododajne kwiaty, które z pewnością wzbogacą również lokalny ekosystem w nowe gatunki.

Do zadań uczniów należało również odszukanie według nich najpiękniejszego miejsca w ich „małej ojczyźnie” i uwiecznienie go na zdjęciu, a także odnalezienie ukrytych wśród różnych kadrów miejsc z Bzianki oraz zrobienie sobie zdjęć dokładnie w tych miejscach. Był to zarówno test na spostrzegawczość, orientację w terenie, znajomość swojej miejscowości, ale przede wszystkim ćwiczenie odnajdywania piękna w otaczającym nas środowisku i docenienia jego wartości.

Na zakończenie, uczniowie zostali poproszeni o napisanie  wiadomości dla przyszłych pokoleń na temat Dnia Ziemi z 29.04.2024r., a później ich zakopanie w różnych miejscach na terenie parku. Ich przemyślenia i refleksje zostały umieszczone w specjalnych kapsułach czasu, które zostaną otworzone za kilka lat.

Dzień Ziemi w parku okazał się być niezapomnianym doświadczeniem edukacyjnym dla uczniów klas 4-8. Poprzez interaktywne stacje zadaniowe, uczniowie mieli okazję poznać i docenić bogactwo przyrody, zrozumieć jej znaczenie dla naszego życia oraz zainspirować się do podejmowania działań na rzecz ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Joanna Tuchowska

Więcej zdjęć w Galerii.