W dniu 5 czerwca 2024r. uczniowie klasy IV naszej szkoły przystąpili do ostatniego (wcześniej wszyscy zaliczyli część teoretyczną – składającą się z 25 pytań) etapu egzaminu na kartę rowerową, tj. jazdy rowerem, która odbywała się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego usytuowanego przy budynku szkoły.

W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującej m.in. następujące manewry:
- włączanie się do ruchu
- płynne ruszanie z miejsca
- skręcanie w prawo
- skręcanie w lewo
- jazda wydzielonym pasem ruchu, przejście dla pieszych
- zatrzymanie
- upewnienie się o możliwości kontynuowania jazdy
- jazda po rondzie
- hamowanie i zatrzymanie w wydzielonym miejscu.

Zdającym towarzyszyły silne emocje, w tym roku po raz kolejny słońce nie zawiodło – deszcz i chmury szerokim łukiem ominęły Bziankę.
Egzamin zaliczyli wszyscy uczniowie, prawidłowo reagowali na zdarzenia przewidywalne jak i nagłe np. pojawienie się pieszego na drodze poza miejscem wyznaczonym do przechodzenia, nagłe włączenie się do ruchu innego pojazdu. Nie odnotowano żadnych niebezpiecznych zdarzeń – kolizji, kontuzji lub upadków.
Nie obyło się bez niespodzianek- tak jak w realnym ruchu drogowym: m. in. pieszy na przejściu, nagła przeszkoda na pasie ruchu, dodatkowy uczestnik ruchu w ruchu okrężnym – na rondzie, sprawdzenie poprawności kontroli ruchu za rowerzystą przed rozpoczęciem jazdy.

Gratulujemy Tosi, Milenie, Szymonowi i Wiktorowi. Życzymy wspaniałych wrażeń w trakcie wycieczek rowerowych, wielu przejechanych kilometrów, stałego doskonalenia swoich umiejętności techniki jazdy - a wtedy satysfakcja i zadowolenie zawsze będą Waszymi niewidzialnymi sprzymierzeńcami.

Podobne gratulacje składamy ich rodzicom chociażby za fakt, że po raz pierwszy w trakcie egzaminu praktycznego w naszej szkole wszystkie dzieci miały własne kaski rowerowe.

Szanowni rodzice proszę nie być zdziwionym, gdy dziecko zaproponuje wspólnie (zaproponowaną, omówioną, przygotowaną) wycieczkę rowerową- decyzja może być tylko jedna, oczywiście pozytywna. Jeżeli, ktoś z rodziców nie posiada własnego kasku rowerowego- musi to szybko uzupełnić- uprzedzę - niewątpliwie i słuszną spodziewaną uwagę ze strony własnego dziecka.

Radość zdających po pozytywnym zaliczeniu jazdy egzaminacyjnej nie dała się ukryć, zastąpiła wcześniejsze skupienie i malutki, a może większy stres - obawę.
Warto było się trudzić, by uzyskać swoje pierwsze prawdziwe prawo jazdy – upoważniające do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych rowerem.

Rodziców prosimy o zwrócenie uwagi, by ich pociechy zawsze miały możliwość przed rozpoczęciem jazdy rowerem założyć kask rowerowy. Ochrona głowy to jak poduszka powietrzna w samochodzie - wszyscy wolą ją mieć w przypadku wypadku.

Ewa Potasiewicz

Więcej zdjęć w Galerii.