W miesiącu marcu br. uczniowie klasy 1 wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast współorganizatorami Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, ARiMR oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianym poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.
Zadaniem konkursowym było wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy. Komisja konkursowa oceniała: zgodność prac z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu oraz walory estetyczne pracy.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach wojewódzkim i centralnym. Uczeń klasy 1 Krystian Guzik zakwalifikował się do etapu regionalnego otrzymując wyróżnienie, pozostali uczniowie Noemi Zubik, Dżesika Stapińska oraz Antoni Polański otrzymali dyplomy za udział i drobne upominki.
Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i serdecznie gratulujemy.

Anna Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii.