„Być jak Ignacy” - nauka pełna energii to VIII edycja programu oświatowego dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

W tym roku, uczniowie z pomocą Ignacego, robota Blu oraz ciekawych gości, nauczyli się pracować metodą naukową i dowiedzieli się, jak stawiać trafne pytania badawcze, formułować hipotezy, a następnie je weryfikować! Uczestnicy zdobyli wiedzę o wielu różnych rodzajach energii, a także poznali ciekawych, współczesnych naukowców i specjalistów z dziedziny energetyki.

Programowi towarzyszył konkurs. Aby wziąć w nim udział, nauczyciel rejestrował koło naukowe, a następnie przeprowadzał zajęcia zgodnie z przesłanymi scenariuszami.

Dodatkowo, na uczestników czekały różne zadania, za które były przyznawane punkty (np. przesłanie raportu z zajęć, wykonanie gazetki szkolnej, umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej szkoły). Na koniec, koła naukowe przygotowywały prace konkursowe, które polegały na przygotowaniu 3-minutowego filmu dotyczącego co najmniej jednego z dwunastu etapów omawianych w programie, a dodatkowo należało powiązać tematykę z postacią Ignacego Łukasiewicza.

Laureatami konkursu zostały koła naukowe, które otrzymały największą liczbę̨ punktów. Na ostateczny wynik składały się̨ punkty zdobyte za wykonane zadania oraz punkty przyznane za pracę konkursową.

Naszą szkołę reprezentowało koło naukowe „Przyjaciele Ignacego” z klasy 4. Łączna suma punktów wyniosła 6283. Pomimo tak wysokiej sumy punktów przyznanej naszemu kołu , nie udało się zdobyć miejsca na podium. Była to z całą pewnością niezapomniana przygoda dla naszych młodych naukowców. Projekt okazał się być nie tylko formą edukacyjną, ale także inspirującą, rozwijającą wiele różnych umiejętności i wzbudzającą zainteresowanie nauką i historią wśród uczniów klasy 4.

Joanna Tuchowska

 

 FILM - "Przyjaciele Ignacego" i elektrownia wiatrowa