„Osoby, które akceptują siebie są wolne od oceny i opinii innych osób”

Szkoła podstawowa w Bziance w roku szkolnym 2023/2024 wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie „Jestem AS – Akceptuję siebie”, w ramach którego uczniowie klas IV- VIII wykonywali kreatywne zabawy i ćwiczenia na lekcjach z pedagogiem.
Celem projektu było: lepsze poznanie siebie, samoakceptacja siebie, uświadomienie uczniom ich piękna, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku. Symbolem tego projektu jest karta AS. Karta ta, to jedna z najlepszych i najkorzystniejszych kart, która znajduje się w każdej tali kart do grania. Każdy uczeń może być jak AS – Akceptować Siebie.
Zrealizowane zadania pokazały uczniom jak wiele ich dzieli, ale i łączy. Ważne, by się nie krytykować, tylko odnaleźć w sobie to, co piękne i niepowtarzalne, ponieważ każdy z nas jest wyjątkowy.
Realizowane zadania dostarczyły podopiecznym świetnej zabawy, cennych informacji, a przede wszystkim nauki o samym sobie.

Maria Ekiert

Więcej zdjęć w Galerii.