Dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 uczestniczyły w trzech projektach, które były realizowane przez cały rok. Mowa o następujących projektach:

 1. #20minutdlamatematyki, którego głównym celem było wprowadzanie zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu i przede wszystkim transfer umiejętności i wykorzystywanie codziennych sytuacji w sposób matematycznie edukacyjny.
 2. "Bajki- Pomagajki", którego głównym założeniem była bajkoterapia. Projekt skupiał się na konkretnym problemie dziecka, np. rozwijaniu wiary w siebie, poczucia bezpieczeństwa poza domem, umiejętności współpracy, samodzielności, czy lękiem przed czymś nieznanym. Projekt polegał na ochronie i wzmocnieniu zdrowia psychicznego dziecka.
 3. „Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka!”, którego głównym założeniem było wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń ruchowych, wzrokowych, słuchowych i dotykowych.

Cele główne:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 Wszystkie realizowane projekty były urozmaiceniem codziennych zajęć realizowanych w przedszkolu, spotkały się z pozytywnym odbiorem wszystkich uczestników i pozwoliły na rozwijanie nowych umiejętności oraz kształtowanie poczucia pewności siebie, budowanie wiary we własne umiejętności oraz pozytywnej samooceny.

Ewelina Rij

Więcej zdjęć w Galerii.