„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”

Jan Twardowski

20 czerwca 2024r. miało miejsce uroczyste pożegnanie szkoły przez ósmoklasistów. Na uroczystość przybyli nauczyciele, uczniowie, a także rodzice tegorocznych absolwentów. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Edyta Jakieła. W swym przemówieniu wiele ciepłych słów skierowała do absolwentów. Przedstawiła ich bardzo trafne charakterystyki, które pokazały jak są wartościowymi osobami i ile dobrego wnosili do społeczności szkolnej. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Absolwenci chcieli pożegnać się na wesoło, dlatego sami wymyślili skecze, które przedstawili w części artystycznej. Z przymrużeniem oka, ale i z nostalgią wrócili do klasy i najbardziej pamiętnych lekcji muzyki, historii, matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego. Swój program zakończyli piosenką Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”, do wspólnego śpiewu zaprosili swoich młodszych kolegów.

Tradycyjnie już klasa VII pożegnała absolwentów. Uczniowie przygotowali szereg zadań, które sprawdzały wiedzę, umiejętności językowe i sprawność fizyczną ósmoklasistów. Wszyscy przeszli konkurencje „śpiewająco”.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem listu gratulacyjnego rodzicom najlepszych uczniów oraz wręczeniem nagród i dyplomów. List gratulacyjny otrzymali rodzice Oliwii Czapor i Maksymiliana Szymańskiego.

Nagrody i dyplomy otrzymali:

Oliwia Czapor, Maksymilian Szymański – za wyróżniające się wyniki w nauce,

Julia Przybyła, Oliwia Czapor – za osiągnięcia sportowe,

Maksymilian Szymański – za osiągnięcia w konkursie języka angielskiego,

Julia Przybyła, Wiktor Zubik – za pracę społeczną.

Drodzy Ósmoklasiści!

Dzisiaj kończy się nasza wspólna wędrówka, dzięki której, mam nadzieję, zdobyliście niezbędne doświadczenie i rozwinęliście ważne umiejętności.

Zaczyna się nowy etap w Waszym życiu. Bądźcie silni i pełni wiary we własne możliwości, nie zniechęcajcie się trudnościami.

W nowym środowisku spotkajcie ciekawych, wartościowych ludzi, ale… pamiętajcie o nas – swojej Szkole Podstawowej w Bziance, swoim wychowawcy, dla którego byliście i pozostaniecie ważni.

Małgorzata Zięba

Więcej zdjęć w Galerii.