W roku szkolnym 2023/2024 klasa IV wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Klasa w terenie".

Głównym celem projektu było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu, zachęcanie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzania czasu poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły.

Projekt był realizowany od 1 października 2023 roku do maja 2024 roku. Uczniowie pod opieką nauczyciela - koordynatora projektu - musieli zrealizować  co najmniej 5, spośród 10 ustalonych zadań.

 W trakcie realizacji projektu uczniowie:

- poszerzali wiedzę  i umiejętności o otaczającym świecie,
- rozbudzali zainteresowania historią regionu i miejscem  zamieszkania,
- kształtowali  postawy szacunku wobec innych,
- rozwijali  umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabiali odpowiedzialność za powierzone zadania,
- rozwijali  umiejętności pracy w grupie.

Szymon, Milena, Tosia oraz Wiktor zrealizowali 5 zadań; stworzyli piękne zielniki z różnych okazów roślin, które wcześniej zebrali w parku przy szkole, poznali różne rodzaje chmur poprzez obserwacje, które uwiecznili malując je, wzięli udział w grze terenowej z okazji „Dnia Ziemi”, wraz z innymi uczniami podczas szkolnej wycieczki odwiedzili ciekawe miejsce, jakim było Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, jak również zorganizowali klasowy piknik na świeżym powietrzu.

Klasa w terenie to projekt, który pozwolił  uczniom na zdobywanie wiedzy w sposób aktywny, interaktywny i praktyczny, co sprzyjało rozwijaniu umiejętności społecznych oraz pobudzaniu ciekawości i kreatywności. Tego rodzaju projekt był również doskonałą okazją do integracji i wzmacniania więzi w grupie uczniowskiej.

Joanna Tuchowska

Więcej zdjęć w Galerii.