5 kwietnia uczniowie klasy szóstej napisali swój pierwszy poważny egzamin - sprawdzian szóstoklasisty. Obecni szóstoklasiści są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym zmierzył się ze sprawdzianem w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku. Zgodnie z nią sprawdzian składał się z dwóch części.

Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9 i trwała 80 minut. W tej części sprawdzane było opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu - test z języka angielskiego, który trwał 45 minut. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi.

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej termin ogłoszenia wyników sprawdzianu to 27 maja 2016 roku. Czekamy i mamy nadzieję, że tegoroczne wyniki potwierdzą dobre przygotowanie naszych uczniów do nauki w gimnazjum.

opracowała: M. Zięba