• Przygotowanie uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej metodami aktywnymi do wyboru kierunków kształcenia i zawodu poprzez samopoznanie, poznanie rynku pracy,
  • Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie,
  • Kształtowanie proaktywnych postaw we współczesnym świecie,
  • Wspieranie uczniów w doradzaniu kierunków dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
  • Wspieranie nauczycieli i rodziców w organizowaniu wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.