Informacje dla rodziców

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie informuje rodziców /opiekunów prawnych/, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego, że od 27 kwietnia 2017 roku wydawane będą decyzje zmieniające w sprawie stypendium szkolnego w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42.

Stypendium szkolne za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku będzie wypłacone po przedłożeniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne zgodnie z przykładowym katalogiem wydatków - pobierz przykładowy katalog wydatków.

Faktury, rachunki lub inne dowody potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne należy złożyć do 09 czerwca 2017 roku w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rymanowie , ul. Dworska 42 w godzinach 7:00-15:00.

Przypominam, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego)    w roku szkolnym 2016/2017 Wnioskodawcy zobowiązali się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie - tel. 134356975, 134355126.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że w związku z planowanymi rekolekcjami  dzień 20 marca 2015 roku jest dniem wolnym od nauki.

Uczniowie uczestniczą w nauce rekolekcyjnej w tym dniu od godz. 9.30 w Kościele parafialnym w Trześniowie. Ze względu na odległość od szkoły do Kościoła, uczniowie dojeżdżają na miejsce pod opieką rodziców.

Po zakończonym nabożeństwie uczniowie wracają do domu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2015/2016.

Zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego można dokonywać od 2 marca do 13 marca 2015r. i dotyczy on dzieci urodzonych w latach 2010, 2011 i 2012.

Do klasy 1 można zapisać dzieci 7-letnie (rocznik 2008) oraz dzieci 6-letnie ( rocznik 2009)

W celu zapisania dziecka do Szkoły należy złożyć u dyrektora  Szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna w szkole lub w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 58 102.

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Bziance

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że szkoła kontynuuje współpracę z Fundacją Studencką "Młodzi-Młodym". W związku z tym wszyscy podatnicy mogą odprowadzać 1% podatku od swoich rocznych rozliczeń podatkowych dla Szkoły Podstawowej w Bziance.