Informacje dla rodziców

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2012 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor SP w Bziance zarządza dzień 14 grudnia 2012 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Odwołanie zajęć spowodowane jest wymianą kotła CO, w związku z czym w tym dniu budynek będzie nieogrzewany.

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2012r. uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do kina w Rymanowie na projekcję filmu "Merida Waleczna". Wyjazd z Bzianki nastąpi o godzinie 7.45, seans rozpoczyna się o godz. 8.15.

Po powrocie uczniowie mają dalsze zajęcia zgodnie z podziałem godzin.