Informacje dla rodziców

Informujemy, że w piątek 4 stycznia 2013r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie trójek klasowych. Celem spotkania jest organizacja "Dnia Babci i Dziadka" oraz choinki szkolnej.


Zimowa przerwa świąteczna na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. trwa od 24 grudnia 2012r. do 1 stycznia 20213r. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 2 stycznia 2013r. we środę.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2012 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor SP w Bziance zarządza dzień 14 grudnia 2012 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Odwołanie zajęć spowodowane jest wymianą kotła CO, w związku z czym w tym dniu budynek będzie nieogrzewany.

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2012r. uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do kina w Rymanowie na projekcję filmu "Merida Waleczna". Wyjazd z Bzianki nastąpi o godzinie 7.45, seans rozpoczyna się o godz. 8.15.

Po powrocie uczniowie mają dalsze zajęcia zgodnie z podziałem godzin.