Informacje dla rodziców

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

 • acetaldehyd,
 • formaldehyd,
 • akroleinę,
 • propanal,
 • nikotynę,
 • aceton,
 • o-metyl-benzaldehyd,
 • karcinogenne nitrozaminy.

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5) oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

Informacja na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem e-papierosów - pobierz

Zachęcamy rodziców i opiekunów do skorzystania z nowej aplikacji mobilnej informującej o klasyfikacji gier wideo. Zawiera ona informacje o kategoriach wiekowych oraz narzędziach kontroli rodzicielskiej. Aplikacja umożliwia również dostęp do lokalnych witryn konsumenckich, na których rodzice znajdą porady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z gier video.

Aplikacja pozwala w łatwy sposób wyszukiwać informacje o klasyfikacji gier i aplikacji oraz przeczytać, w jaki sposób korzystać z ustawień kontroli rodzicielskiej. Użytkownik może:

 • przeszukać bazę danych PEGI, aby znaleźć klasyfikację gier i aplikacji;
 • filtrować wyniki według wieku, gatunku i platformy;
 • przeczytać szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania kontroli rodzicielskiej;
 • znaleźć wskazówki dotyczące rodzinnego grania w gry wideo;
 • przeczytać szczegółowe opisy oznaczeń wieku i deskryptorów treści.

Aplikacja została opracowana przez Video Standards Council, jednego z dwóch administratorów systemu PEGI. Jest dostępna w językach: angielskim, holenderskim, francuskim i polskim.

Lokalna strona internetowa dla polskich konsumentów to: http://www.zapytajogry.pl/.

Aplikację można pobrać na stronach:

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020:

 

- do oddziału przedszkolnego, dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie (roczniki 2016, 2015, 2014, 2013).

Rodzice wypełniają Kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

- do klasy 1 szkoły podstawowej, dzieci 7-letnie.

Rodzice wypełniają Zgłoszenie rodziców dotyczące przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej i składają dodatkowo Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Zapisów należy dokonać osobiście  w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 14.00.

Niezbędne dokumenty (do wglądu) przy zapisie dziecka po raz pierwszy do oddziału przedszkola lub szkoły podstawowej:

 • dowód osobisty rodzica,
 • skrócony akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Wszystkie druki dotyczące zapisów można odebrać osobiście w szkole.

Zapisów można dokonywać od  25 lutego br. do 15 marca 2019 roku.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami MEN dotyczącymi rekrutacji Waszych dzieci do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020.

List do rodziców - pobierz

Prezentacja - pobierz