Poniżej przedstawiamy Państwu informacje odnośnie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w nowym roku szkolnym.

Przypominamy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest nieobowiązkowe. Rodzice mogą ubezpieczać swoje dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie będą ubezpieczeni od dnia 01.09.2022 roku do 31.08.2023 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami ubezpieczeniowymi przedstawionymi poniżej:

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ulotka informacyjna

Zgłoszenie szkody