Poniżej przedstawiamy Państwu informacje odnośnie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w nowym roku szkolnym.

Przypominamy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest nieobowiązkowe. Rodzice mogą ubezpieczać swoje dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie będą ubezpieczeni od dnia 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami ubezpieczeniowymi przedstawionymi poniżej:

 

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu EDU PLUS

Zgłoszenie roszczenia w ubezpieczeniu EDU PLUS