Wywiadówki

Z przyczyn niezależnych od szkoły harmonogram może ulec zmianie, o nowych terminach spotkań, Rodzice będą powiadamiani za pośrednictwem e – dziennika.

Spotkania ze względu na sytuację epidemiologiczną mogą odbywać się w różnych godzinach. W przypadku obostrzeń spotkania z Rodzicami mogą przybrać formę online. Link na spotkanie online przekazywany będzie poprzez e-dziennik Librus w module Terminarz.

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 - do pobrania

Dyrektora Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym zawiadamia o zebraniu z Rodzicami, które odbędzie  się 30 stycznia 2020 r., o godz. 17.00.

Zależy nam bardzo na Państwa obecności.

Porządek spotkania:

17.00 - rozpoczęcie w  sali gimnastycznej  (spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły)

17.30 - spotkania z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bziance serdecznie zapraszają wszystkich rodziców na zebranie związane z organizacją roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 25.09.2019 r. o godz. 17.30.

Harmonogram spotkania:

1. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

2. Spotkania z wychowawcami w klasach

- wybór klasowej rady rodziców, wybór jednego przedstawiciela rodziców do szkolnej Rady Rodziców

3. Spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem szkoły

-wybór nowego Zarządu Rady Rodziców

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 9 maja 2019r. (czwartek) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Wywiadówka rozpocznie się zebraniem ogólnym z dyrektorem szkoły, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas, gdzie zostaną podane informacje dotyczące ocen z przedmiotów i zachowania uczniów. Będzie istniała również możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Porządek spotkania:

  1. Prelekcja profilaktyczna dla rodziców przeprowadzona przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na temat niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla zwanego czadem.
  2. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły.
  3. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat zachowania i postępów uczniów w nauce.

Zapraszamy!