Wywiadówki

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest udzielenie informacji o postępach i zachowaniu uczniów, indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów, sprawy różne.

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 1600 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Wywiadówka rozpocznie się zebraniem ogólnym, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, gdzie zostaną podane informacje dotyczące ocen z przedmiotów i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.
Potem będzie można spotkać się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (konsultacje indywidualne).
Zapraszamy!

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 1700 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Tematem spotkania będzie informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu uczniów oraz sprawy bieżące.

Wywiadówka tradycyjnie rozpocznie się spotkaniem ogólnym a następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.