Wywiadówki

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 1700 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Tematem spotkania będzie informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu uczniów oraz sprawy bieżące.

Wywiadówka tradycyjnie rozpocznie się spotkaniem ogólnym a następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.