Wywiadówki

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 17.30 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

Porządek spotkania:

  1. Pogadanka profilaktyczna dla rodziców przeprowadzona przez przedstawiciela Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa.
  2. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły.
  3. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat zachowania i postępów uczniów w nauce.

Zapraszamy!

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 26 stycznia 2018r. o godz.16.30 odbędzie się zebranie wywiadowcze z rodzicami.

1. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły, w tym krótkie wystąpienie pielęgniarki na temat szczepień HPV.

2. Zebranie z wychowawcami - informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej, sprawy wychowawcze i bieżące.

Liczymy na Państwa przybycie.

Informujemy, że w dniu 28.11.2017 r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance. Zapraszamy Rodziców bezpośrednio na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas, nie będzie spotkania ogólnego z Dyrektorem Szkoły.

Po zebraniu z wychowawcami zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Liczymy na Państwa przybycie!

Informujemy, że w dniu, 27.09.2017 o godzinie 17.30 odbędzie się pierwsze zebranie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance.

Harmonogram spotkania:

1. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

  • zapoznanie z przepisami w dokumentach szkoły - Statut, Regulaminy,
  • oferta ubezpieczenia i jej warunki,
  • wspólna analiza Programu Profilaktyczno - Wychowawczego,
  • e-dziennik - zapoznanie z zasadami funkcjonowania.

2. Spotkania z wychowawcami w klasach

  • informacje o klasie, sprawy wychowawcze,
  • wybór klasowej rady rodziców, wybór przedstawiciela rodziców do szkolnej rady rodziców.

3. Spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem szkoły

  • wybór nowego Zarządu Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance zaprasza Rodziców na ostatnie spotkanie wywiadowcze w roku szkolnym 2016/2017, które odbędzie się 10 maja br., o godz. 17.30.

Na 17.00 proszę o przybycie Rodziców uczniów klas IV - V. Odbędzie się spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  z Miejsca Piastowego, dotyczące udziału w/w uczniów w programie "Bezpieczny dzisiaj, szczęśliwy jutro".

Informujemy, że 16 marca 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców. Na spotkaniu podjęte zostaną rozmowy na temat zmian w związku z reformą oświaty. W tym dniu będzie również możliwość konsultacji z wychowawcami klas na temat zachowania i postępów w nauce. Do Państwa dyspozycji są również nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zależy nam bardzo na Państwa obecności, więc prosimy o przybycie.