Wywiadówki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Porządek spotkania:

 1. Prelekcja profilaktyczna dla rodziców przeprowadzona przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na temat niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla zwanego czadem.
 2. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły.
 3. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat zachowania i postępów uczniów w nauce.

Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.09.2018 roku o godz. 17.30 odbędzie się pierwsze zebranie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance.

Harmonogram spotkania:

 1. Spotkanie z przedstawicielem służby więziennej.
 2. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły.
 3. Spotkania z wychowawcami w klasach (informacje o klasie, sprawy wychowawcze, wybór klasowej rady rodziców na nowy rok szkolny).

Dyrektor szkoły

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 17.30 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

Porządek spotkania:

 1. Pogadanka profilaktyczna dla rodziców przeprowadzona przez przedstawiciela Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa.
 2. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły.
 3. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat zachowania i postępów uczniów w nauce.

Zapraszamy!

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 26 stycznia 2018r. o godz.16.30 odbędzie się zebranie wywiadowcze z rodzicami.

1. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły, w tym krótkie wystąpienie pielęgniarki na temat szczepień HPV.

2. Zebranie z wychowawcami - informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej, sprawy wychowawcze i bieżące.

Liczymy na Państwa przybycie.

Informujemy, że w dniu 28.11.2017 r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance. Zapraszamy Rodziców bezpośrednio na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas, nie będzie spotkania ogólnego z Dyrektorem Szkoły.

Po zebraniu z wychowawcami zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Liczymy na Państwa przybycie!

Informujemy, że w dniu, 27.09.2017 o godzinie 17.30 odbędzie się pierwsze zebranie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Bziance.

Harmonogram spotkania:

1. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

 • zapoznanie z przepisami w dokumentach szkoły - Statut, Regulaminy,
 • oferta ubezpieczenia i jej warunki,
 • wspólna analiza Programu Profilaktyczno - Wychowawczego,
 • e-dziennik - zapoznanie z zasadami funkcjonowania.

2. Spotkania z wychowawcami w klasach

 • informacje o klasie, sprawy wychowawcze,
 • wybór klasowej rady rodziców, wybór przedstawiciela rodziców do szkolnej rady rodziców.

3. Spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem szkoły

 • wybór nowego Zarządu Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły