Historyjki obrazkowe rozwijają mowę, wzbogacają słownictwo,
uczą rozpoznawać przyczyny i skutki zdarzeń.