Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący - Hubert Kaczor

Zastępca - Milena Kaczor

Skarbnik - Oliwia Czapor

Sekretarz - Lena Knurek

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Joanna Tuchowska.