Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodniczący - Julia Domin

Zastępca - Maksymilian Szymański

Skarbnik - Aleksandra Polańska

Sekretarz - Oliwia Czapor

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Magdalena Kwiatkowska.