Tematem konkursu jest ukazanie roli kobiety i jej dorobku w historii Polski. Jak zauważył Ignacy Krasicki kobieta jest:

 ,,Niepozorna, niepojęta
Odmienna i jednakowa,
Słaba i nieugięta,
Niewolnica i Królowa.”

Kobiety odegrały ważną rolę na przestrzeni wieków. Były silne, stanowcze, nieugięte, a zarazem wrażliwe, eteryczne i subtelne. Konkurs zorganizowany jest z okazji Dnia Kobiet, ma on na celu przybliżenie sylwetek znanych kobiet.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów działalnością polityczną, kulturową i społeczną kobiet w historii
 • poszerzenie wiedzy o odważnych kobietach z historii naszego państwa
 • doskonalenie zdolności artystycznych młodzieży,
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
 • rozwijanie abstrakcyjnego myślenia
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • popularyzacja wiedzy o roli kobiet w dziejach Polski
 • ukazanie roli kobiet w różnych aspektach życia

 Zasady konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest świetlica w Szkole Podstawowej w Bziance
 2. Konkurs odbywa się jednoetapowo.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III, oraz IV- VIII
 4. Uczestnicy konkursu wykonują pracę do 4.03.2022r .
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 09.03.2022 r. (ostateczny termin podania wyników).
 6. Jedną pracę może przygotować jeden uczestnik. Wszystkie prace muszą być samodzielne, niedozwolone jest kopiowanie bądź plagiatowanie innych dzieł. Można inspirować się fotografią/obrazem/plakatem bądź innym dziełem artystycznym do stworzenia autorskiej pracy.
 7. Proszę wybrać jedną postać spośród niżej przedstawionych: Irena Sendlerowa, Maria Konponicka, Maria Skłodowska- Curie, Elżebieta Zawacka, królowa Jadwiga Andegaweńska, Jadwiga Śląska, Emilia Plater, Izabela Czartoryska, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Danuta Siedzikówna, Krystyna Krahelska, Teofila Chmielecka, Zofia Kossak-Szczucka, Irena Kosmowska, Elżebieta Łokietówna, Anna Walentynowicz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk.

 Zasady konkursu dla klas I - III

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej plakatu w formacie nie mniejszym niż A4, w dowolnej technice (akwarela, kredki, wycinanka, mozaika, szkic, kolage, etc.) przedstawiającej kobietę, która miała wpływ na historię Polski. Może to być fragment z życia tej kobiety lub jej portret.
 • Do każdej pracy proszę dołączyć opis zawierający tytuł, imię i nazwisko autora, wiek autora i klasę do której uczęszcza.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów edukacyjnych.

 Zasady konkursu dla klas IV - VIII

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej życiorys i dokonania wybranej kobiety. Prace można wykonać w dowolnym programie np. Power Ponit, Prezi, Genally.
 • W przypadku wykonania pracy w programie Prezi i Genally proszę zmienić profil prezentacji na publiczny.
 • Praca powinna zawierać od 5 do 10 slajdów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych.
 1. Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym, czyli zgodności z faktami historycznymi i realiami epoki, w dwóch kategoriach wiekowych klas 1-3 oraz 4-8.
 2. Oceny prac dokona jury wyłonione przez Organizatora.
 3. Decyzja jury jest niepodważalna.
 4. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w obu kategoriach za miejsca od 1 do 3.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.
 6. Prace plastyczne proszę dostarczyć do p. Anny Kaczor, natomiast prezentacje multimedialne proszę o odesłanie na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 4 marca 2022 roku.