Strona główna

Dzień Ziemi

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Nasze przedszkolaki także uczą się, jak żyć ekologicznie. W tym dniu szczególnie zastanawiały się jak chronić nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, zdrowy i piękny. Dzieci rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki, tańczyły, a także wykonały w grupach prace plastyczne związane z tematem zajęć. Wspólnie w sadzie posadziliśmy również drzewko owocowe, gdyż sadzenie drzew jest jednym z najpiękniejszych i rzeczowych elementów ochrony środowiska. Ważna jest również edukacja i świadomość konsekwencji działalności człowieka dla środowiska naturalnego, bo drzewa to nasze "zielone płuca". Na zakończenie tego miłego dnia za aktywność i wiedzę wszystkie dzieci otrzymały odznakę PRZYJACIELA PRZYRODY.

Na zajęciach z logopedii również został przeprowadzony temat z okazji Dnia Ziemi. Dzieci mówiły o jego znaczeniu, ekologii oraz jak należy dbać o naszą planetę. Segregowały śmieci do odpowiednich koszy, ćwiczyły aparat artykulacyjny, prawidłowy tor oddechowy, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Do ćwiczeń zostały wykorzystane materiały ekologiczne i z recyklingu. Na zakończenie zajęć dzieci opowiedziały jak w codziennym życiu będą dbały o Ziemię, ponieważ każdy z nas jest  jej mieszkańcem i powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

Klasa druga, aby podkreślić w jaki sposób obchodziła Dzień Ziemi, zorganizowała ekologiczną modę. Dziewczynki ubrane w worki, które używamy do segregacji śmieci ubarwiły ten oto dzień przeplatając kreacje kolorami, które symbolizują odcienie naszej Planety. Do grona modelek akcji dołączyła najmłodsza uczestniczka siostra Liwii Michalak, jak widać na załączonym zdjęciu, również ubrana w odpowiedni strój. Miejmy nadzieję, że rośnie nam kolejna, wzorowa uczennica oraz gwiazda naszej szkoły.

Ewelina Rij, Maria Ekiert, Beata Dworzańska

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Akcja żonkile - łączy nas pamięć

„Nienawiść dużo łatwiej wzbudzić niż skłonność do miłości. Nienawiść jest łatwa miłość wymaga wysiłku i poświęcenia.”

Marek Edelman

Słowa Marka Edelmana obrazują sposób w jaki naziści odnosili się do obcych nacji. Ludność aryjską traktowano jak ,,Panów” natomiast resztę populacji zaliczano do podludzi.

Marek Edelman był ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej. W książce Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” Edelman powiedział, że każdego 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim otrzymywał od anonimowej kobiety bukiet żółtych żonkili. Później sam do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami symbolizującymi pamięć, szacunek i nadzieję.

Akcja żonkile jest projektem społeczno - edukacyjnym mającym na celu przypomnienie tragicznego w skutkach wybuchu Powstania w getcie warszawskim. Organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od samego początku akcji tej towarzyszy hasło ,,Łączy nas pamięć”.

W tym roku nasza szkoła włączyła się do tej ogólnopolskiej inicjatywy. Uczniowie z klas I-III uczestniczyli w lekcji poświęconej pamięci. Dzieci wysłuchały słuchowiska pt. „Pamięć drobinek”, a następnie wspólnie wykonaliśmy karty pracy. Uczniowie z klas IV-VI zapoznali się z wzruszającym filmem „Będę pisać” powstałym na starych fotografiach. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w tych specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach, na których dzieliły się emocjami towarzyszącymi im podczas oglądania filmu.

Starsi uczniowie wzięli aktywny udział w lekcji muzealnej, która prowadzona była przez Muzeum w Bełżcu. Tematem zajęć byli „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” i dotyczył on polskich rodzin ukrywających Żydów na terenie swoich gospodarstw. Młodzież poszerzyła wiedzę na temat holokaustu, gdzie i w jaki sposób ukrywano ludzi pochodzenia żydowskiego i jakie kary za to groziły.

Nasi uczniowie dowiedzieli się, że na terenie całej ówczesnej Polski pomimo kar śmierci zawsze byli sprawiedliwi, którzy nie bacząc na własne życie ratowali innych przed śmiercią i zagładą.

Anna Kaczor

 

Nasza Szkoła bierze udział w kampanii "Tydzień ulgi".

Sytuacja dzieci i młodzieży jest niezwykle trudna. Destabilizacja życia rodzinnego, stres, brak ruchu, wszystko to wszystko odbija się na zdrowiu psychicznym nastolatków. By zaradzić tym problemom Instytut Psychologii UJ rusza z kampanią pod nazwą Tydzień Ulgi. Pomysł jest prosty - chodzi o to, by, tylko na tydzień powstrzymać się od kartkówek, klasówek, odpytywania, zadawania prac domowych.

Szkoła Podstawowa w Bziance włączyła się w inicjatywę, ponieważ dzieci mają wracać do szkół i nauczania stacjonarnego. Idea kampanii będzie realizowana w naszej szkole w dniach od 4 do 7 maja.

Powrót do szkół to dla dzieci z jednej strony radość, ale z drugiej strony również lęk związany z koniecznością nawiązania na nowo relacji z nauczycielami i sprostania ich wymaganiom, które w okresie nauki zdalnej były nieco inne. Przystąpieniem do tej akcji możemy ten lęk prostym sposobem zmniejszyć i chociaż w ten sposób ułatwimy naszym uczniom, na których tak czekamy, powrót do szkół

Sytuacja dzieci i młodzieży jest niezwykle trudna. Destabilizacja życia rodzinnego, stres, brak ruchu, wszystko to wszystko odbija się na zdrowiu psychicznym nastolatków. By zaradzić tym problemom Instytut Psychologii UJ rusza z kampanią pod nazwą Tydzień Ulgi. Pomysł jest prosty - chodzi o to, by, tylko na tydzień powstrzymać się od kartkówek, klasówek, odpytywania, zadawania prac domowych. Szkoła Podstawowa w Bziance włączyła się w inicjatywę, ponieważ dzieci mają do szkół i nauczania stacjonarnego wracać. Idea kampanii będzie realizowana w naszej szkole w dniach od 4 do 7 maja. Powrót do szkół to dla dzieci z jednej strony radość, ale z drugiej strony również lęk związany z koniecznością nawiązania na nowo relacji z nauczycielami i sprostania ich wymaganiom, które w okresie nauki zdalnej były nieco inne. Przystąpieniem do tej akcji możemy ten lęk prostym sposobem zmniejszyć i chociaż w ten sposób ułatwimy naszym uczniom, na których tak czekamy, powrót do szkół
 

Wirtualne zwiedzanie

Na lekcji wiedzy o społeczeństwie uczennice klasy 8 uczestniczyły w wirtualnym zwiedzaniu gmachu Ministerstwa Finansów. Budynek, który mieści się przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie jest nie tylko urzędem, ale również cennym polskim zabytkiem. Zorganizowany w formie online spacer pozwalał na obejrzenie zewnętrznej część budynku z lotu ptaka, ale również stwarzał możliwość odwiedzenia gabinetu ministra, sali kolegialnej i sali portretowej. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że wnętrza budynku nie są dostępne osobom zwiedzającym w tradycyjnej formie.

Wirtualne zwiedzanie Ministerstwa Finansów zostało wzbogacone przez informacje przekazywane przez lektora, który opowiadał o historii powstania gmachu, o wystroju wnętrz i stylach ich wykonania.

Więcej zdjęć w Galerii.

 

 

Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?

W bieżącym roku szkolnym klasa VI na lekcjach z wychowawcą realizowała projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? W trakcie trwania tego projektu uczniowie rozwijali samoświadomość i inteligencję emocjonalną. Podczas zajęć brali udział w różnych aktywnościach, podczas których starali się rozpoznawać, oswajać i wyrażać własne emocje. Poznawali również strategie radzenia sobie z nimi.

Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie klasy VI rozwinęli swoją empatię, wrażliwość i umiejętność współpracy oraz, że zdobyta wiedza i umiejętności będą dla nich pomocą w codziennym radzeniu sobie z emocjami.

Urszula Smerecka

 

1055 rocznica chrztu Mieszka I

Doniosłym i ważnym wydarzeniem w historii naszego kraju jest dzień narodzin państwa polskiego, który jednocześnie związany jest z przyjęciem chrztu przez księcia Mieszka I. Wydarzenie to datujemy na dzień 14 kwietnia 966 roku. Rozpoczyna ono proces chrystianizacji ziem polskich oraz daje mocne podwaliny pod rozwój naszej państwowości. Wprowadza państwo Polan w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem chrzest odbył się w Wielka Sobotę. Źródła historyczne nie podają dokładnej lokalizacji tego wydarzenia. Znaleziska archeologiczne pozwalają nam twierdzić, że chrzest Mieszka odbył się na Ostrowie Lednickim. Przypuszcza się, że z księciem został ochrzczony cały jego dwór.

Chrzest władcy zrównał kraj Piastów z innymi państwami europejskimi. Podkreślił znaczenie księcia na arenie międzynarodowej. Mieszko I mógł zawierać sojusze i przyjaźnie z innymi władcami. Polska zyskała kontakt z zachodnim kręgiem kulturowym. Klasztory i kościoły były ważnymi ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Budownictwo sakralne wpłynęło na rozwój malarstwa, rzeźbiarstwa, architektury.

Aby upamiętnić doniosłość tego wydarzenie uczniowie naszej szkoły dołączyli się do ogólnopolskiej akcji wywieś flagę. W celu podkreślania znaczenia chrztu Mieszka I dzieci do barw narodowych dopięli datę chrztu oraz portret władcy. Wspólnie z uczniami wykonaliśmy mapę myśli ułatwiająca zapamiętanie najważniejszych informacji związanych z chrztem Mieszka I.

Wydarzenie to miało nie tylko znaczenie polityczne, ale również kulturowe i tożsamościowe. Dało mocne podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.

Anna Kaczor

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Wolne Lektury

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się 5651 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek, Andrzej Chyra, Paulina Holtz, Andrzej Seweryn czy Adam Fidusiewicz. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem.

Z udostępnionych zasobów można korzystać również poprzez bezpłatną aplikację mobilną. Umożliwia ona bezpośredni i wygodny dostęp do zasobów biblioteki na urządzeniach mobilnych. Aplikacja dostępna jest na systemy Android oraz iOS. Strona internetowa jest również dostosowana do używania na urządzeniach mobilnych.

Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska realizowany pro publico bono, we współpracy z Biblioteką Narodową, Biblioteką Śląską oraz Biblioteką Elbląską pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W Komitecie Honorowym Wolnych Lektur zasiadają: prof. Maria Janion, prof. Grażyna Borkowska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Mieczysław Dąbrowski, prof. Ewa Kraskowska, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Jerzy Jarzębski i prof. Piotr Śliwiński.

Większość utworów w bibliotece nie jest objęta majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że można je swobodnie publikować i rozpowszechniać.

Anna Michnowicz

 

A jak autyzm

Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu, z tego względu tym razem nauczyciele chcieli pokazać solidarność z osobami dotkniętymi tą chorobą i wsparcie dla ich bliskich poprzez akcję zaproponowaną przez panią Katarzynę Kasperkowicz. Akcja społeczna A - jak autyzm, zainicjowana została przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Kielcach. Nauczyciele poprzez udział mieli w zamiarze przekazywanie pozytywnej energii w tym ważnym dla osób autystycznych miesiącu. Razem promujmy empatię, otwartość́ i zrozumienie! Według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm występuje w naszym kraju u 1 na 100 osób. To oznacza, że w Polsce żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. Symbolem autyzmu jest kolor niebieski. Dlaczego? Ponieważ niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw.

Pamiętajmy, że autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem!

Edyta Jakieła

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Koronawirus

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Bip

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za:

Joomla extensions by Siteground Hosting