In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Strona główna

Internetowy Teatr - "Mikrokosmos"

W nowym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu: "Teatr dla szkół".  To inicjatywa Telewizji Polskiej, której ideą jest stworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych. Skierowana jest do szkół oddalonych od placówek teatralnych.

Skorzystaliśmy z tego pomysłu i dnia 7 października w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół uczniowie kl. IV-VI  obejrzeli  sztukę "Mikrokosmos" według scenariusza i reżyserii Konrada Dworakowskiego. Była to pantomima, z którą nasi uczniowie mieli po raz pierwszy kontakt.

Mamy nadzieję, że poprzez udział w tym programie uda się zaszczepić wśród młodych odbiorców zamiłowanie do sztuki , a obejrzane spektakle dostarczą wielu wrażeń.

opracowała: E. Jakieła

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Spotkanie z policjantem

W dniu 2 października 2013 r. naszą szkołę odwiedziło dwóch funkcjonariuszy policji w Rymanowie, którzy podczas spotkania z uczniami i nauczycielami starali się przekazać najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Policjanci starali się wskazywać jak należy we właściwy sposób poruszać się na drodze zarówno podczas wychodzenia z domu do szkoły jak i podczas spacerów. Podczas spotkania poruszany był również problem przemocy i właściwego korzystania z numerów alarmowych.

Drugą część spotkania stanowiły pytania zadawane przez uczniów. Każdy mógł zadać pytanie lub wyrazić swoją opinię na poruszane podczas spotkania tematy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie, bardzo interesowali się codziennymi obowiązkami oraz pracą zaproszonych gości. Z zainteresowaniem przyglądali się prezentowanym przez policjanta sprzętom wykorzystywanym podczas pracy.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem przez policjantów upominków w postaci kolorowanek oraz wspólnymi zdjęciami z gośćmi i ich samochodem.

opracowała: B. Biernacka

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Niech żyją chłopcy!!!

Takie hasło przyświecało imprezie szkolnej zorganizowanej 30 września 2013 r. z okazji DNIA CHŁOPAKA, na którą złożyły się następujące punkty programu: dyskoteka, różne konkursy, wybory  SUPER CHŁOPAKA.

W uroczystości wzięli udział uczniowie kl. II - VI oraz zaproszeni absolwenci. Cieszymy się, że znaleźli czas i odwiedzili naszą szkołę. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęli zaproszenie.

W poszczególnych konkurencjach wybrani chłopcy wykazali się umiejętnościami: przyszywania guzików, znajomością klubów piłkarskich, przedmiotów używanych w kuchni oraz symboli samochodów.  Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: M. Wojtuń, M. Zięba, K. Smoleń, P. Haduch. Po podsumowaniu  zdobytych punktów jury ogłosiło wyniki i wręczyło nagrody.

SUPER KRAWCEM naszej szkoły został BARTŁOMIEJ KIJOWSKI,

SUPER KIBICEM - DOMINIK JÓZEFCZYK,

SUPER KUCHARZEM - JAKUB KUŹNIAR,

NAJLEPSZYM ZNAWCĄ SAMOCHODÓW - JAKUB GUZIK.

Wszystkim zdobywcom tak zaszczytnego miana gratulujemy !

Najbardziej oczekiwanym punktem programu okazały się wybory SUPER CHŁOPAKA, w których wzięli udział uczniowie wybrani przez dziewczyny w tajnym głosowaniu. Wszyscy kandydaci przeszli próby: odwagi, powagi, mądrości i wytrzymałości. Chociaż wszyscy starali się zdobyć taki tytuł, tylko jeden z nich mógł zostać " super chłopakiem".

Medal SUPER CHŁOPAKA naszej szkoły wręczono BARTŁOMIEJOWI KIJOWSKIEMU.

Gratulujemy tak zaszczytnego miana!

opracowała: M. Wojtuń

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Przywitanie Jesieni

Dzisiaj do naszej szkoły zawitała Pani Jesień. Z okazji nadejścia nowej pory roku dzieci z Młodszego Oddziału Przedszkolnego przygotowały piękne wiersze i piosenki.

„... Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka
Złociste gruszeczki
Świecą się jak gwiazdy
Pomiędzy listeczki.....”

Najpierw, specjalnie na tę okazję w udekorowanej sali odbył się konkurs przyrodniczy. Dzieci odpowiadały na zadawane przez Panią pytania o tematyce jesiennej. Za prawidłowe odpowiedzi uczniowie otrzymywali od „Pani Jesieni” słodycze, w postaci cukierków o kształcie malinek i jeżyn leśnych. Dużym zaciekawieniem cieszyło się mieszanie kolorów. Dzieci wrzucały do miski z wodą poszczególne kolory bibuły uzyskując w ten sposób nowe jesienne kolory. Obok konkursów odbył się również  wspólny śpiew i tańce: taniec z liśćmi, „taniec przytulaniec”  oraz inne jesienne zabawy.

Dzieci przybrane w różnokolorowe liście od gościa chętnie fotografowały się na tle portretu Jesieni. Długo oczekiwanym przez uczniów momentem był złożony z jesiennych darów poczęstunek, którym zakończyła się uroczystość z okazji przyjścia kolejnej pory roku.

opracowała: B. Dworzańska

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Informacja

Dnia 18 września (środa) 2013 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zebranie będzie dotyczyć organizacji nowego roku szkolnego w tym:

  • omówienie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • wybór przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej rodziców (trójka klasowa),
  • wybór jednego przedstawiciela rady oddziałowej, wybranego w głosowaniu tajnym do rady rodziców,
  • składki na rzecz Komitetu Rodzicielskiego,
  • zapytania Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

 

Dopiero co skończyły się wakacje, czas beztroskiej zabawy, ...

W poniedziałek 2 września 2013 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Bziance zainaugurowała rok szkolny 2013/2014, który będzie "Rokiem szkoły w ruchu" – wg Pani minister edukacji Krystyny Szumilas .

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Trześniowie. Po kościelnej uroczystości, w której wzięli udział uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy, zebrani udali się do szkoły. Tam uczniowie szczególnie ciepło zaprosili w szeregi społeczności szkolnej pierwszoklasistkę. Nasza jedyna uczennica kl. I Magdalena Kijowska ślubowała, a następnie została pasowana na ucznia tutejszej szkoły. Pozostali uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili sprawy organizacyjne. Nie obyło się bez wspomnień oraz pełnych humoru rozmów towarzyskich.

W wakacyjnej jeszcze atmosferze, bo już we wtorek, tak na serio, pełną parą: "Witaj szkoło!"

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i uczniowie życzymy wszystkim, aby ten rok szkolny upłynął w dobrej atmosferze, a nauka przyniosła wiele satysfakcji.

opracowała: E. Jakieła

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Wyprawka szkolna 2013

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że zgodnie z kryterium dochodowym dofinansowanie przysługuje uczniom kl I-III i kl. V SP z rodzin, których dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty 456 zł z wyjątkiem uczniów kl I SP, gdzie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach.

W przypadku wniosków składanych dla uczniów kl I SP, gdzie dochód ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, można dołączyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego. W przypadku pozostałych wniosków jeśli rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Jeśli wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej ustala się dochód netto za poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Drodzy Państwo zmieniła się kwota dochodu z posiadanych gruntów rolnych. Dochód ustala się tylko dla gruntów o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego i wynosi on 250 zł z 1 ha.

Wnioski dostępne są u Dyrektora Szkoły.

Termin składania wniosków wraz z zaświadczeniami upływa 4 września 2013 r.

Środki na pomoc finansową zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom uczniów po przedstawieniu dowodów zakupu podręczników w Urzędzie Gminy w Rymanowie.

 

Zestawy podręczników na rok szkolny 2013/2014

 

Klasy 0 - III - pobierz

Klasa IV - pobierz

Klasa V - pobierz

Klasa VI - pobierz

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 231 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za:

Joomla extensions by Siteground Hosting