Strona główna Informacje dla Rodziców

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że od 4 marca 2013 r. trwają zapisy dzieci urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009 do oddziału przedszkolnego.

Zapisów należy dokonać osobiście u dyrektora szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 58 102.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty rodzica,
  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • dokument zawierający PESEL dziecka.
 

Informacja

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym powołano Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymanowie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie, Komisariatu Policji w Rymanowie, Straży Miejskiej w Rymanowie, nauczyciele z placówek oświatowych z terenu Gminy Rymanów, placówek służby zdrowia z terenu Gminy Rymanów, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowym w Krośnie.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należą: integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Podział ról i zadań poszczególnych instytucji.
  4. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
  5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
  6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  7. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego praca opiera się na współpracy lokalnych instytucji w celu rozwiązywania pojawiających się problemów przemocy w rodzinie. Jeśli jest taka potrzeba można zgłaszać się do w.w. Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Rymanów ul. Dworska 42
tel. 134355785;  134355308;  134357955

 

Drodzy Rodzice!

Ulegnie zmianie termin komputerowego badania wzroku. Po dostarczeniu informacji od okulisty niezwłocznie zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie badania.

 

Drodzy Rodzice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszanowanie decyzji w sprawie uroczystości  z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jest to spotkanie zorganizowane dla seniorów, którzy zdeklarowali się na udział w nim, składając potwierdzenia. Impreza odbędzie się w lokalu, w którym będzie podana konkretna liczba gości. W związku z czym prosimy o zrozumienie i potraktowanie naszej prośby poważnie.

Z wyrazami szacunku:

Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne

 

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 184 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: