Po raz kolejny na całym świecie w październiku biblioteki szkolne obchodziły swoje święto - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbywają się różne działania promujące bibliotekę i czytelnictwo, których celem jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, bowiem “szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”. Hasłem tegorocznych obchodów było hasło „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej okazji nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego przygotowali dla czytelników naszej szkoły działania propagujące czytelnictwo.

Zostały przeprowadzone konkursy: Konkurs plastyczny na ilustrację do ulubionej baśni dla uczniów klas 1 – 3 oraz Konkurs na plakat z hasłem promującym bibliotekę szkolną dla uczniów klas 4 – 7.

Cele konkursów:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
  • rozwijanie zainteresowań książką,
  • promowanie talentów plastycznych uczniów,
  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • współpraca biblioteki z wychowawcami klas,
  • popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym.

W konkursach bibliotecznych wzięło udział 14 uczniów.

Wszyscy chętni uczniowie z klas 1 - 3 wykonali ilustracje do ulubionej baśni. Jury w składzie M. Kwiatkowska i J. Tuchowska przyznało miejsca:

I miejsce Hanna Zubik - kl. 1
II miejsce Liwia Michalak - kl. 3
III miejsce Julia Polańska - kl. 1, Aleksandra Polańska - kl. 3

Wśród prac konkursowych na plakat z hasłem promującym bibliotekę szkolną Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce Adam Kaczor - kl. 4
II miejsce Oliwia Czapor - kl. 6
III miejsce Amelia Kuźniar - kl. 4

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Dziękujemy za włączenie się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych.

Wszystkim czytelnikom składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu ciekawych i fascynujących przeżyć z literaturą. Sięgajmy po dobre książki, pamiętając o tym, że: „ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.”

Anna Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii.