Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia. Domowe nauczanie w Polsce reguluje ustawa, pozwalająca na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

Nasz pomysł na Edukację Domową

Nasza szkoła jest miejscem spotkań rodzin decydujących się na Edukację Domową w województwie podkarpackim. Wspieramy wszystkich , którzy podejmą tą wymagającą i ekscytującą jednocześnie, drogę. Wiemy, że dla rodzin ED ważne jest ciepłe przyjęcie, wysłuchanie, możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, czy wydarzeniach szkolnych typu piknik, wystawa, przedstawienie, czy wreszcie możliwość konsultacji z nauczycielem itp. My to dobrze rozumiemy, dlatego takie możliwości oferujemy każdemu, kto do nas dołączy!

Dlaczego edukacja domowa?

Powody, dla których rodziny decydują się na tak poważne zmiany, są różne. W naszej szkole pojawiają się rodzice dzieci, które nie odnajdują się w klasycznej szkole. Czy to ze względu na swoją konstrukcję emocjonalno-psychiczną, czy też specjalne uzdolnienia, specyfikę życia rodzinnego (częste podróże), czy też ogólny brak zaufania do systemu edukacji.
Każdy z tych powodów szanujemy i rozumiemy.

Nauka

Na początku roku szkolnego, każdy z uczniów otrzymuje od szkoły dostęp do treści, wymagań, dotyczący każdego z przedmiotów. Uczniowie sami decydują, z jakich materiałów korzystają, ucząc się przedstawionych zagadnień. Mogą opierać się na podręcznikach oferowanych przez szkołę lub korzystać z innych opracowań, pamiętając jednocześnie, że wymagania egzaminacyjne obejmują treści podstawy programowej z danego przedmiotu.

Egzaminy

Nasza szkoła daje możliwość przystąpienia uczniom kl. IV-VIII do egzaminów klasyfikacyjnych w sposób blokowy. Egzamin składa się z części pisemnej, po której następuje część ustna.. Ocena wystawiana po egzaminie, w dużej mierze dotyczy stopnia realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej i jest syntezą pracy pisemnej i rozmowy z nauczycielem.

Gdzie mogę znaleźć przepisy dotyczące ED?

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

Współpraca z Centrum Nauczania Domowego

Szkoła Podstawowa w Bziance współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, aby nauczanie
w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb każdego dziecka. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie i ich rodzice mogą bezpłatnie korzystać z:

  • dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów zgodnych z obowiązującą podstawą programową,
  • testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów,
  • udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe),
  • zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów,
  • telefonicznego wsparcia dydaktycznego,
  • udziału w konkursach i programach motywacyjnych,
  • możliwości kontaktu z rówieśnikami z całej Polski,
  • szkoleń, informatorów i poradników dla rodziców - nauczycieli swoich dzieci.

W przypadku zainteresowania edukacją domową rodzice wraz z kandydatem/-tką na ucznia zobligowani są do pobrania formularza zapisu: https://tiny.pl/r4gfs

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!

Centrum Nauczania Domowego

Tel.: + 48 12 399 43 59

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.domowi.edu.pl