Nauczyciele

mgr Edyta Jakieła edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia, zarządzanie oświatą, plastyka, technika
mgr Justyna Barć wiedza o społeczeństwie, historia
mgr Magdalena Szałankiewicz
chemia, przyroda, biologia
mgr Beata Dworzańska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie oświatą
mgr Maria Ekiert wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Anna Kaczor historia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Szymon Kielar muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Kwiatkowska język polski, logopedia
ks. mgr Radosław Kwolek religia
mgr Izabela Marszałek pedagogika specjalna, diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
mgr Anna Michnowicz edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo, pedagogika lecznicza, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne
mgr Stanisław Pilecki fizyka, matematyka
mgr Ewa Potasiewicz
technika, język polski, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, resocjalizacja
mgr Piotr Rajchel język angielski
mgr Ewelina Rij
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
mgr Joanna Tuchowska
przyroda, biologia, geografia, oligofrenopedagogika
mgr Justyna Tabisz - Kocan
język niemiecki, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Zięba

matematyka, informatyka

 

Pracownicy obsługi

P. Wioleta Misiewicz

P. Małgorzata Potocka

P. Dariusz Ząbik