Nauczyciele

mgr Edyta Jakieła edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia, zarządzanie oświatą, plastyka, technika
mgr Justyna Barć wiedza o społeczeństwie, historia
mgr Beata Dworzańska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie oświatą
mgr Maria Ekiert wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia
mgr Szymon Kielar muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Kruczek język niemiecki
mgr Magdalena Kwiatkowska język polski, logopedia
ks. mgr Radosław Kwolek religia
mgr Anna Michnowicz edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo, pedagogika lecznicza, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne
mgr Stanisław Pilecki fizyka, matematyka
mgr Ewa Potasiewicz technika, język polski, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, resocjalizacja
mgr Piotr Rajchel język angielski
mgr Ewelina Rij
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
mgr Sara Słowiak
psychologia
mgr Magdalena Szałankiewicz chemia, przyroda, biologia
mgr Joanna Tuchowska
przyroda, biologia, geografia, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Zięba

matematyka, informatyka

 

Pracownicy obsługi

P. Wioleta Misiewicz

P. Małgorzata Potocka

P. Henryk Szyszlak