Pod tym hasłem nasza biblioteka działała w minionym tygodniu. Podczas tego tygodnia promowane również były na wystawkach książki o miłości. Natomiast nauczyciel bibliotekarz zachęcał uczniów do mówienia sobie nawzajem miłych słów.

Aby wzmocnić pozycję biblioteki i jej pozytywny obraz w środowisku uczniów i nauczycieli została zorganizowana akcja „Napisz walentynkę dla biblioteki”. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły byli zachęcani, by na wyciętych przez bibliotekarza sercach dokańczali zdanie „Lubię bibliotekę, bo…” i przypinali je w wyznaczonym miejscu, na specjalnie przygotowanej tablicy w bibliotece. Za każdą walentynkę uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę. Akcja ta wspaniale uzmysławiała uczestnikom, jak ważna jest dla nich biblioteka, ale była też swego rodzaju ankietą na temat pracy biblioteki i tego, co ważne dla jej użytkowników.

Walentynki dla biblioteki można było pisać lub rysować od 13 do 17 lutego. Tablica wypełniona sercami z pięknymi wyrazami uznania motywuje do pracy nauczyciela bibliotekarza, a także jest znakomitym dowodem na to, jak ważna i cenna jest dla szkoły biblioteka.

Anna Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii.