Narodowe Czytanie to coroczna akcja, która zrzesza wielu ludzi, poprzez czytanie wybranych lektur. Wydarzenie zainicjowano już w 2013 roku, kiedy to głośno zostały odczytane fragmenty epopei narodowej Adama Mickiewicza pt.: „Pan Tadeusz” – w kraju jak i poza jego granicami - przez dzieci, młodzież oraz instytucje państwowe i prywatne.

Tegoroczne czytanie przypada 9 września, a odczytywaną lekturą – ogłoszoną przez Parę Prezydencką - będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w którym wspomniano o ważnych wydarzeniach historycznych, m.in. o powstaniu styczniowym. Pamięta się również o tym, że w tym roku wypada 160-lecie rocznicy polskiego powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło dokładnie 22 stycznia 1863 roku.

„Nad Niemnem” powstawało w latach 1886-1887, a w formie książki ukazało się dopiero rok później. Żadne inne dzieło pisarki nie przyjęło się tak entuzjastycznie jak to. Książka miała wielu zwolenników oraz została doceniona przez barwne opisy, przywołanie wydarzeń historycznych i wykreowanie wyrazistych bohaterów, przez co była porównywana do Mickiewiczowskich dzieł, tj. „Pan Tadeusz”.

Ponadto, powieść nie przez przypadek ukazała się w 25 rocznicę powstania styczniowego, ponieważ miała ona upamiętnić i przypominać społeczeństwu o niepodległościowym zrywie. Głównym założeniem Orzeszkowej przy tworzeniu, było kultywowanie pamięci o poległych, które to z kolei miało stać się priorytetem na przyszłość dla młodych pokoleń.

Nasza szkoła nie pozostała obojętna wobec przypomnienia młodzieży o zarysie powieści oraz o wspomnieniu najważniejszych z niej wydarzeń. Mimo tego, że lektura omawiana jest dopiero w szkole średniej, warto było przedstawić ją również uczniom klasy VIII, którzy zapoznają się z nią w najbliższych latach swojej dalszej edukacji.

Wspólnie ze współpracą szkolnej biblioteki, udało się odtworzyć „kącik” Elizy Orzeszkowej w bibliotece. Na parawanie zostały umieszczone informacje odnoszące się do tegorocznego Narodowego Czytania, tj. – wiadomości na temat samej powieści „Nad Niemnem”, kilka słów o pisarce oraz fragmenty powieści, które oryginalnie pojawiały się co miesiąc na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego”. Obok został postawiony stolik z elementami powiązanymi z odległym czasem lat życia pisarki – jej zdjęcie, piękna porcelanowa zastawa oraz trzy tomy wydania powieści.

W piątek, 8 września, uczniowie klasy VIII udali się do biblioteki szkolnej, w której mieli lekcję języka polskiego, dotyczącą idei inicjatywy Narodowego Czytania, życiorysu Orzeszkowej, jej twórczości oraz głośnego czytania wybranych fragmentów powieści, m.in. wspomnień bohaterów o powstaniu styczniowym oraz pamięci o poległych.

Po lekcji, uczniowie mieli możliwość zeskanowania kodów QR, które otwierały witryny do oryginalnych zapisków pisarki, części powieści ukazywanych w „Tygodniku Ilustrowanym” lub audiobooka poszczególnych fragmentów. Było to możliwe dzięki materiałom przygotowanym przez stronę internetową Lustro Biblioteki. Dla zainteresowanych poszczególnymi materiałami poniżej link:

https://lustrobiblioteki.pl/2023/07/bezplatne-materialy-i-pomysly-na-narodowe-czytanie/

Przy okazji, również młodsi uczniowie z klasy I, którzy w tym czasie korzystali  z zasobów biblioteki, dowiedzieli się o tej akcji czytelniczej, kto ją organizuje, w jakim celu i jakie lektury wybiera się na to wydarzenie.

Mamy nadzieję, że uczniowie zapamiętają tę lekcję i chętniej będą wracać przede wszystkim do biblioteki, do wydarzeń historycznych, a twórczość Orzeszkowej – zachęci ich do sięgania po więcej tego typu lektur.

Kącik z informacjami i materiałami o Narodowym Czytaniu 2023 jest dostępny w bibliotece szkolnej do 13.09. (tj. środa).

Serdecznie zapraszamy do powrotu w przeszłość i zapoznanie się z wybitną twórczością Elizy Orzeszkowej!

Magdalena Kwiatkowska, Anna Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii.