Strona główna Pracownicy

Pracownicy SP w Bziance

 

Nauczyciele

mgr Edyta Jakieła edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia, zarządzanie oświatą, plastyka, technika
mgr Justyna Barć wiedza o społeczeństwie, historia
mgr Magdalena Szałankiewicz
chemia, przyroda, biologia
mgr Beata Dworzańska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wychowanie fizyczne
mgr Maria Ekiert wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Anna Kaczor historia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Szymon Kielar muzyka, plastyka
mgr Anna Michnowicz edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo, pedagogia lecznicza, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne
mgr Anna Pelczarska
język polski, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Stanisław Pilecki fizyka, matematyka
mgr Ewa Potasiewicz
technika, język polski, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, resocjalizacja
mgr Piotr Rajchel język angielski
mgr Ewelina Rij
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
mgr Urszula Smerecka przyroda, biologia, geografia
ks. mgr Michał Szubra
religia
mgr Justyna Tabisz - Kocan
język niemiecki, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Zięba

matematyka, informatyka

 

Pracownicy obsługi

P. Edyta Ekiert

P.Wioleta Misiewicz

P. Ryszard Rogosz

Koronawirus

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Bip

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: