Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjną dotyczącą reformy edukacji w Polsce.

Poniżej zamieszczamy informacje otrzymane z MEN.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Infografika - Szkoła po zmianie

Infografika - Mapa drogowa reformy edukacji

Informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - kliknij.

Dodatkowo, na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie, harmonogram reformy i akty prawne.