Strona główna Sprawdzian

Sprawdzian

 

Od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzian szóstoklasisty nie będzie przeprowadzany.


 


 

Zmiany w zasadach przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015.

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzane nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty.

  • podstawą przeprowadzania sprawdzianu będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  • sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzanych jednego dnia;
  • w części pierwszej sprawdzane będą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (w zadaniach zamkniętych i otwartych);
  • na rozwiązanie zestawu zadań w części pierwszej uczeń będzie miał 80 minut;
  • druga część sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego (w naszej szkole będzie to język angielski); będą to tylko zadania zamknięte;
  • czas trwania drugiej części − 45 minut;
  • wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej, czyli języka obcego nowożytnego.

Łączny czas trwania egzaminu wzrośnie do 125 minut. Między obiema częściami będzie przerwa.

W roku szkolnym 2015/2016 sprawdzian szóstoklasisty zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie www.oke.krakow.pl w zakładce Sprawdzian w kl. VI oraz na stronach internetowych pozostałych okręgowych komisji egzaminacyjnych i na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl.

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Zegar

Ulti Clocks content

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 187 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: