Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze dalszego kierunku kształcenia?

ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Przez zdolności i umiejętności rozumie się pewną sprawność do wykonywania danych czynności, każdy człowiek posiada zespół cech właściwych sobie, które można zakwalifikować do indywidualnych zdolności, zdolności te zaś realizują się w odpowiednich umiejętnościach. Wśród zdolności można wyróżnić np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe…

ZAINTERESOWANIA
Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mówić. Temat, zagadnienie, zjawiska, które szczególnie nas interesują chętnie zgłębiamy, jesteśmy gotowi poświęcić im dużo czasu.
Zainteresowania człowieka mogą bardzo szeroki zasięg i nie dotyczą tylko przedmiotów szkolnych, mogą to być np. motoryzacja, moda, kosmetyka, informatyka, kuchnia, majsterkowanie, projektowanie, angażowanie się w pracę na rzecz innych…

WARTOŚCI
Wartości są świadomym wyobrażeniem tego, co jest ważne w naszym życiu. Nie warto wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. Jeśli ktoś ceni sobie np. niesienie pomocy innym, angażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to może to być wskazówka, że w przyszłości wybierze dla siebie profesję z grupy zawodów społecznych: pielęgniarka, psycholog, pedagog. Natomiast jeśli dla kogoś wartością jest niezależność, to raczej nie wybierze zawodu, w którym trzeba podporządkowywać się przełożonym i wykonywać polecenia służbowe.

CECHY CHARAKTERU I TEMPERAMENT
Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania. Cechy charakteru są zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach.
Temperament to zbiór cech charakterystyczny dla danej osoby. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcia, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Jedni potrzebują ludzi wokół, inni wolą samotność. Trudno wyobrazić sobie kogoś kto jest żywiołowy, ekspresyjny wykonującego pracę laboranta, która wymaga spokoju i długotrwałej koncentracji na zadaniu. Ktoś kto jest bardzo dokładny odnajdzie się w pracy, gdzie wymagana jest duża precyzja.

STAN ZDROWIA
Nie należy wybierać zawodu, jeśli do jego wykonywania są przeciwwskazania zdrowotne. Bardzo dobrego stanu zdrowia wymagają zawody np. pilota, żołnierza, strażaka.