Z przyczyn niezależnych od szkoły harmonogram może ulec zmianie, o nowych terminach spotkań, Rodzice będą powiadamiani za pośrednictwem e – dziennika.