Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r (Dz. U z2017r. poz 1603) roku w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

14 października 2022 r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2022 r. (poniedziałek) - dzień przed Wszystkimi Świętymi

2 maja 2023 r. (wtorek) - Dzień Flagi

23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek) - Egzamin Ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r. (piątek) - dzień po Święcie Bożego Ciała

22 czerwca 2023 r. (czwartek) - dzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych