Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r ( Dz. U z2017r. poz 1603) roku w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

14 października 2021 r. (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) - Egzamin Ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r. (piątek) - dzień po Święcie Bożego Ciała

23 czerwca 2022 r. (czwartek) - dzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych