Wywiadówki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance zaprasza Rodziców na ostatnie spotkanie wywiadowcze w roku szkolnym 2016/2017, które odbędzie się 10 maja br., o godz. 17.30.

Na 17.00 proszę o przybycie Rodziców uczniów klas IV - V. Odbędzie się spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  z Miejsca Piastowego, dotyczące udziału w/w uczniów w programie "Bezpieczny dzisiaj, szczęśliwy jutro".

Informujemy, że 16 marca 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców. Na spotkaniu podjęte zostaną rozmowy na temat zmian w związku z reformą oświaty. W tym dniu będzie również możliwość konsultacji z wychowawcami klas na temat zachowania i postępów w nauce. Do Państwa dyspozycji są również nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zależy nam bardzo na Państwa obecności, więc prosimy o przybycie.

W czwartek, 12 stycznia 2017 r. zapraszamy wszystkich Rodziców na wywiadówkę otwartą. O godzinie 16.30 spotkanie ogólne z Dyrektorem Szkoły, następnie z wychowawcami klas, którzy przekażą informacje o ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze roku szkolnego 2016/2017. Po zebraniu z wychowawcami zapraszamy zainteresowanych Rodziców na konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Liczymy na Państwa przybycie!

Informujemy, że 29 listopada 2016 r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie wywiadowcze dla rodziców.

Porządek spotkania:

16.30 – rozpoczęcie w sali gimnastycznej (dyrektor)

17.00 – spotkania  z wychowawcami na temat zachowania i postępów uczniów w nauce

W tym dniu będzie również możliwość rozmowy z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach.

Zależy nam bardzo na Państwa obecności, więc prosimy o przybycie.

W dniu 27 października 2016 r. w godzinach od 16.00 do 17.00 w naszej szkole odbędą się dni otwarte.

Chętnych rodziców zapraszamy.

27 września 2016 r., o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców. Podczas wywiadówki rodzice zostaną poinformowani m.in. o planach pracy szkoły, kalendarium, ważnych przedsięwzięciach. Zostaniecie Państwo zapoznani z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zależy nam bardzo na Państwa obecności, więc prosimy o przybycie.

Porządek spotkania:

17.00 – rozpoczęcie w sali gimnastycznej (dyrektor)

17.30 – spotkania  z wychowawcami